ACTUEEL

Erbudak: Achmea bood minder dan 2,5 procent groei

Erbudak: Achmea bood minder dan 2,5 procent groei

Achmea biedt het Slotervaartziekenhuis voor 2013 minder groei dan afgesproken in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord (BHA), oftewel minder dan 2,5 procent. Dat zegt bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Slotervaartziekenhuis. Zij spreekt tegen dat dat het Slotervaart teveel geld vraagt.

Erbudak vindt het "bijzonder" dat Achmea probeert de indruk te wekken dat het Slotervaart Ziekenhuis onredelijk was in de onderhandelingen en dat het ziekenhuis teveel geld zou willen waardoor de premies zouden stijgen. Erbudak reageert hiermee onder meer op uitspraken van Marjolein Verstappen, directeur zorginkoop bij Achmea, afgelopen maandag in het tv-programma Radar. Verstappen legde in het programma uit dat het contract met het ziekenhuis niet rond was gekomen omdat het Slotervaart teveel geld wilde waardoor de premies zouden stijgen.

Norm hoofdlijnenakkoord

Achmea biedt veel minder dan de in het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord afgesproken norm, stelt Erbudak. “Terwijl het Slotervaartziekenhuis een groei vraagt conform het hoofdlijnenakkoord plus een vergoeding van de reeds in 2012 uitgevoerde groei van bariatrie”, aldus Erbudak. "Het finale voorstel van Achmea ligt 1.990.850 euro lager dan het voorstel conform het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Het Slotervaart komt bij zijn berekeningen conform het hoofdlijnenakkoord uit op een aanneemsom van 77.560.695 euro, terwijl Achmea in haar finale voorstel uitkomt op een bedrag van 75.569.844 euro. Achmea wil dus geen groeipercentage van 2,5 procent met SLZ afspreken", concludeert Erbudak.

Reactie Achmea

Achmea-woordvoerster Femke Theunissen zegt in een reactie tegen Skipr: “De deur staat open voor een contract binnen de afspraken van het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord. Graag zelfs in het belang van onze verzekerden.” Verder wil Achmea niet inhoudelijk ingaan om wat Erbudak stelt. “Wat ons betreft is de enige plek waar wij inhoudelijk reageren op berekeningen in een persoonlijk gesprek met het Slotervaart. Zoals gezegd staat bij ons de deur open voor een contract binnen het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord. We zijn - na veel gesprekken - helaas niet tot een overeenkomst gekomen binnen het BHA. Wat mevrouw Erbudak hierover zegt is voor haar rekening. Ons standpunt is bij haar bekend.”

Bariatrische ingrepen

Erbudak zegt dat het voorstel van het Slotervaartziekenhuis 1,5 miljoen euro boven het BHA ligt, maar verklaart dit door de groei van het aantal bariatische ingrepen. In het budget van 2010 dat als de basis dient, zat een vergoeding voor 140 bariatrische ingrepen. Uitgaande van een jaarlijkse volumegroei van 2,5 procent zou het ziekenhuis in 2013 uitkomen op 147 ingrepen per jaar. In 2011 zijn er echter 450 ingrepen uitgevoerd en in 2012 zo’n 600, waarvan 284 ingrepen voor Achmea-verzekerden. “Alleen al op basis van de werkelijkheid in 2012 betekent dit dat 184 ingrepen niet gedekt zijn. Een voorstel voor extra ruimte van 1,5 miljoen euro is hiermee dan ook gelegitimeerd”, aldus Erbudak. Een bariatrische ingreep kost 8.500 euro en 184 bariatrische ingrepen kosten samen 1.564.000 euro.

Struikelblokken

Daarnaast was er volgens Erbudak discussie met Achmea over de overheveling van de extramurale geneesmiddelen per 1 januari 2013. “Achmea wilde slechts voor drie geneesmiddelen nacalculatie afspreken en het SLZ wilde dat nacalculatie op de gehele omzet plaats zou vinden, waarbij op patiëntniveau wordt onderbouwd hoe de inzet van deze middelen heeft plaatsgevonden.”

Verder was er volgens Erbudak discussie over het honorarium van de kaakchirurgie: “In 2012 is dit honorarium buiten de afspraak gehouden en vond nacalculatie plaats op de realisatie. Deze was in dat jaar 930.000 euro. Voor 2013 wilde Achmea hiervoor een bedrag toekennen van 740.000 euro, ofwel circa 0,2 miljoen euro minder dan in 2012.”

Menzis contracteert Slotervaart

Zorgverzekeraar Menzis en het Slotervaartziekenhuis hebben maandag 18 februari wel een akkoord bereikt over de contractering voor 2013. De afspraken zijn binnen het BHA gebleven, bevestigt een woordvoerder van Menzis. "De onderhandelingen hebben langer geduurd dan verwacht, maar het akkoord ligt er nu", zegt hij.

 

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

21 februari 2013

Prima dat deze bestuurder zich uit de klemmende macht van de verzekeraars probeert te werken.
Ze houdt voet bij stuk en reageert heel zakelijk op de wijze waarop Achmea deze hele zaak in de media presenteert.

De uitzending van Radar was trouwens nogal stuitend. Alleen maar zieke en zielige mensen die nu niet meer voor een nieuwe aandoening naar het SLZ zouden mogen...
De redactie van Radar was weer stemmingmakend bezig, had geen feiten gecontroleerd. Zowel het SLZ als Achmea hebben kunnen patienten/klanten een brief gestuurd dat zij gewoon naar het SLZ kunnen gaan, ook voor nieuwe aandoeningen. Het SLZ regelt de 20% die niet door Achmea aan het SLZ vergoed wordt, neemt het SLZ voor haar rekening en gaat dat dan zelf bij Achmea verhalen.
Er was dus eigenlijk niks te melden bij Radar maar een wannabe Nel Veerkamp en haar dochter kreeg toch alle tijd in de uitzending...

J.P. van Wingerden

21 februari 2013

De wijze waarop het Slotervaartziekenhuis zich, vertegenwoordigd door mevrouw Erbudak, durft op te stellen tegen het standpunt van een verzekeraar dwingt respect af. Men kan zich echter afvragen waarom bariatrische ingrepen niet binnen de 2,5% afspraak zouden vallen. Evenals de kaakchirurgie die blijkbaar in 2012 buiten de productieafspraak is gehouden? Er is toch maar één pot geld en één hoofdlijnenakkoord? Of steekt het verzekeringsbudget anders in elkaar en zijn er nog andere potten?
De discussie over de bariatrische zorg is overigens exemplarisch voor een groot probleem als gevolg van de huidige bezuinigingssystematiek: hoe gaan wij om met nieuwe, effectieve, en op termijn kosten besparende zorg, waarnaar de vraag meer stijgt dan de afgesproken 2,5%?

Frank van Wijck

21 februari 2013

"Aysel Erbudak (...) spreekt tegen dat dat het Slotervaart teveel geld vraagt".
"Erbudak zegt dat het voorstel van het Slotervaartziekenhuis 1,5 miljoen euro boven het BHA ligt".

Zijn deze twee zinnen niet tegenstrijdig aan elkaar?

Aat

21 februari 2013

Volgens mij is de kern van de vraag aan SLZ/Mevr Erdulak: als u zo succesvol bent in de bariatrie waar gaat u minder doen? Het totaal budget staat immers vast, dus meer van het ene betekent minder kunnen doen op een andere plaats. Heet dat niet ook wel prioriteiten stellen, keuzes maken?

Anoniem

21 februari 2013

Het is een misverstand dat elke zorgverlener 2,5% mag groeien. Dat is niet wat het Hoofdlijnenakkoord zegt. Het HLA zegt namelijk, dat de omzetgroei van de medisch specialistische zorg als GEHEEL 2,5% mag groeien. Daarbinnen kunnen sommige zorginstellingen meer en anderen minder gecontracteerd krijgen, afhankelijk van de onderhandelingen die gaan over prijs en kwaliteit. Als het Slotervaart minder dan 2,5% toebedeelt krijgt, kan dit zowel aan een te hoge prijs, of een te lage kwaliteit, of beiden, liggen. Daarnaast dient de maximale macrogroeiruimte van 2,5% om overbehandeling tegen te gaan. Dit wetende, interpreteert u zelf de reactie van Mw. Erbubak nog eens opnieuw; het is geen goed nieuws voor het ziekenhuis en misschien juist krachtig van Achmea dat zij het ziekenhuis durven duidelijk te maken dat de bomen niet in de hemel groeien. Daarmee pakt deze verzekeraar de taak op die het is toevertrouwd door het Hoofdlijnenakkoord, en dat is een hele moedige. Andere verzekeraars kunnen hieraan een voorbeeld nemen.

Anoniem

21 februari 2013

Het is inderdaad heel zakelijk om de onderhandeling nu in het openbaar te gaan voeren.

Is meteen duidelijk hoe ze claimt recht te hebben op een zak met geld. Zonder daarbij ook maar enigszins ervan bewust te zijn dat ze in een regio opereert met veel instellingen en Achmea zomaar eens gedacht zou kunnen hebben:"kom, laten we deze zorg eens niet bij het SLZ inkopen, maar bij het OLVG". Om maar een idiote dwarsstraat te noemen.

Dat dwingt inderdaad een hoop respect af.

Het sarcasme is duidelijk, hoop ik.

de Bussy

21 februari 2013

Erbudak is een wolf in schaapskleren. Mevrouw is slechts uit op 1 ding: geldelijk gewin .Desnoods ook over de rug van de patiënt. Achemea heeft haar door. Houdt u rug recht Achmea!

de Jager

22 februari 2013

Hulde aan mevr Erbudak!
Op deze manier wordt eindelijk duidelijk waar het om draait.
Bij wie ligt de macht?

Ik denk dat het tijd wordt dat RvB's van zh'n samen met hun medische staven visie tonen en deze macht naar zich toe moeten trekken om het niveau van medische zorg te kunnen blijven handhaven voor een redelijke prijs.

Dit zou bijv. kunnen door met een aantal zh'n zelf een zorgverzekering op te richten.

Het SLV zou in combinatie met het OLVG zo'n beetje alle curatieve zorg voor hun rekening kunnen nemen.
De patient is beter af(minder premie/hoge kwaliteit zorg), het zh en de docters kunnen zelf sturen en zullen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen zh.

Top