ACTUEEL

UWV: Personeelstekort in zorg blijft voorlopig uit

Het al lang verwachte personeelstekort in de zorgsector blijft zeker 2015 uit. Dat blijkt uit de sectoranalyse zorg van uitkeringsinstantie UWV.

Op dit moment is er voldoende personeel. Wel is de arbeidsmarkt krap voor bepaalde beroepsgroepen, zoals gespecialiseerde verpleegkundigen zoals diabetes- of kinderverpleegkundigen, of arts-specialisten spoedeisende hulp, verpleeghuis, artsen verstandelijk gehandicapten. Er zijn ook regelmatig vacatures voor verzorgenden, maar die zijn na verloop van tijd vaak wel te vervullen. Het UWV verwacht op algemeen niveau geen personeelstekorten. Op de langere termijn – na 2015 – verwacht het UWV dat er wel tekorten ontstaan door de toenemende vergrijzing.

Verwachte tekorten

Het UVW verwacht wel tekorten aan verzorgenden. De omvang van dit tekort is volgens het UVW onzeker vanwege de maatregelen in het regeerakkoord. Het UVW voorziet ook tekorten voor beroepen in de zorg, zoals artsen en apothekers. Voor de lagere zorgniveaus zoals helpenden en zorghulpen verwacht het UVM juist overschotten. De werkgelegenheid in de zorg lijkt op de lagere niveaus af te nemen en op de hogere niveaus (vanaf mbo-3) toe te nemen, stelt het UWV naar aanleiding van de sectoranalyse zorg.

Overschot personeel ouderenzorg

Het voorlopig uitblijven van personeelstekorten is in lijn met wat adviesbureau Berenschot stelt in het boek ‘De vergrijzing voorbij’: de komende jaren dreigt een overschot aan personeel in de ouderenzorg. Pas vanaf 2025 zal dit overschot verdwijnen en zal er een tekort ontstaan aan werknemers.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Oosterhof

20 februari 2013

Het artikel noemt 2015 'langere termijn', maar gezien de opleidingsduur voor een beroep in de zorg zou ik dat toch liever ook als korte termijn benoemen. De opleiding van degene die in 2015 de vacatures moeten vervullen is hopelijk al begonnen, want anders zullen de zorgvragers tegen die tijd tijd zich moeten zien te redden met een (nu al) vergrijsde/ versleten groep zorgverleners.

Top