ACTUEEL

‘Vervang toetsingssysteem medisch onderzoek’

Er moet een nieuw toetsingssysteem voor mensgebonden onderzoek komen. De wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) geeft onvoldoende mogelijkheid tot ethische discussies met en tussen de arts-onderzoekers. De Commissies Mensgebonden Onderzoek (CMO's) voeren vooral discussies over techniek en minder over ethiek. Dat zegt Frans van Agt in zijn promotieonderzoek ‘De arts-onderzoeker moet meer bij de puur ethische discussie worden betrokken’.

Nauwelijks ethische discussies

Van Agt promoveerde maandag 15 juni aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij wil de huidige toetsingsmethode verbeteren door de technische discussie in de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) te laten plaatsvinden en de ethische discussie in de lokale medisch-ethische commissies. Deze lokale commissies hebben sinds de invoering van de WMO in 1999 invloed verloren. Van Agt vindt dit onwenselijk omdat dokters elkaar altijd moeten blijven bevragen, nu vinden er nauwelijks ethische discussies plaats met en tussen de arts-onderzoekers die het onderzoek gaan uitvoeren. Daarom stelt hij voor dat de CCMO regionale kantoren opent. Van Agt in de Radbode: “Zo kun je het goede van het huidige systeem, de bundeling van technische expertise over mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek, bewaren en uitbouwen.” Deze verandering zou de besluitvorming kunnen versnellen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top