ACTUEEL

Centra jeugdpsychiatrie bundelen krachten

Zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland gaan samen werken onder de naam Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie. De centra willen zo de zorgkosten drukken en kwaliteit en innovatie stimuleren.

Deze zeven organisaties willen ondermeer gezamenlijk nieuwe zorgvormen ontwikkelen om zo innovatief mogelijk in te kunnen spelen op de zorgvraag van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en hun gezinnen. Ook willen de organisaties een vlotte toegang tot effectieve behandeling waarborgen. Speerpunten in dit verband zijn het opstellen van zorgprogramma’s en e-health.

Bedrijfsvoering

De samenwerking maakt tevens grootschalig wetenschappelijk onderzoek mogelijk. Daarnaast verwachten de aangesloten instellingen door ondermeer benchmarking de bedrijfsvoering efficiënter te kunnen inrichten. Bij het netwerk zijn de academische centra Accare, De Bascule en Curium-LUMC aangesloten, alsmede De Jutters, Karakter, Triversum en Yulius.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top