ACTUEEL

‘Bezuinigingen vergen delen beslissingsmacht’

Het geringe publieke draagvlak dat bestuurders, verzekeraars en politici hebben bij bezuinigingen in de zorg, vraagt om een nieuwe manier van keuzes maken, waarbij ook de patiënt gehoord wordt. Dat betoogt hoogleraar Kim Putters naar aanleiding van onderzoek TNS Nipo.

“Bestuurders, verzekeraars en de politiek genieten weinig vertrouwen bij het rechtvaardig maken van lastige keuzes rond het basispakket”, aldus Putters tijdens het 13e Clingendael European Health Forum. “Het delen van beslissingsmacht is geen geste, maar bittere noodzaak.”

Ervaringskennis

Uit de TNS Nipo-enquête komt naar voren dat veel Nederlanders van oordeel zijn dat zorgverzekeraars, bestuurders en politici zich uitsluitend laten leiden door kostenoverwegingen. Sleutelwoorden hierbij zijn kosteneffectiviteit en maatschappelijke baten. Volgens Putters zijn dit termen die de burger niet zoveel zeggen. “Het sociale aspect weegt vaak minstens zo zwaar als of zwaarder dan het medische aspect”, stelt Putters. “Toch is onze gezondheidszorg gestoeld op het medische model.”

Care

Putters pleit er voor om ook ervaringskennis en sociale aspecten van zorgverlening mee te wegen bij de beoordeling van wat nuttige en noodzakelijke zorg is. Daarbij zou wat Putters betreft ook veel nadrukkelijker naar de care gekeken moeten worden.

Draagvlak

Putters juicht de recente oproep van minister Schippers van VWS toe. Schippers wil dat de verschillende partijen actief meedenken over keuzes in de zorg. Putters verwacht dat door de inbreng van professionals en patiënten het draagvlak voor ingrepen in de zorg groeit en daarmee ook het vertrouwen in zorgverzekeraars, gemeenten en politiek.

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

7 maart 2013

Merkwaardige constatering van de heer Putters. Het is meer dan duidelijk dat de gezondheidszorg, mbt de financiering, een politiek technocratisch model is.
Zweden levert al jaren betere kwaliteit maar die hebben ook een Nationaal Ziekenfonds en de kostenbesparing werd geleverd door uitsluitend op Kwaliteit te mikken. Hier draait men het proces om. Voor een dubbeltje op de eerste rij.

de Laat

7 maart 2013

De komende plannen zijn voor mij en anderen,als AWBZ-zzp budgethouder, rampzalig. Op dit moment heb ik uitsluitend en alleen (gelukkig!!) te maken met het zorgkantoor vwb verkrijging en verantwoording van de zorggelden. Nu is de situatie: netto budget ontvangsten plus de eigen bijdrage op mijn PGB rekening zijn samen het BRUTO budget. Ben dus vrij om mijn zorg in te kopen.
Straks volgens de kabinetsplannen !!: ontvang ik Bruto budget via zorgkantoor en krijg vervolgens een maandelijkse nota VAN HET CAK (!!!!!) voor betaling eigen bijdrage.!!!! Hoe bedenken ze het.!!!! Weer een nieuwe administratieve organisatie er bij..... 'K hoop dat de 1e kamer een stokje voor de belachetlijke kabinetsplannen steekt.....!!!!

Top