ACTUEEL

Nieuwe cao ziekenhuizen ‘generatiebestendig’

Voor de 190.000 medewerkers in ziekenhuizen is vrijdagochtend een cao-akkoord bereikt. Leden van vakbond ABVAKABO FNV hebben ingestemd met het voorstel voor de nieuwe cao ziekenhuizen. De nieuwe cao, die 24 maanden loopt, biedt medewerkers onder andere een loonsverhoging en een nieuw levensfasebudget.

Lonen en pensioenpremies

De lonen stijgen dit jaar en volgend jaar met 1 procent. Naast een loonsverhoging krijgt het verplegend personeel ook een hogere eindejaarsuitkering. Die is nu 5 procent en loopt op tot 7,33 procent in december 2011. Ook de pensioenpremies veranderen ten gunste van de werknemers. Werknemers betaalden tot nu toe meer premie dan werkgevers. Vanaf 1 juli wordt de totale premie gelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer. De vergoeding voor stagiairs wordt verhoogd naar 300 euro per maand.

Levensfasebudget

De bond heeft bij de onderhandelingen vooral geprobeerd om de zorgsector aantrekkelijker te maken en houden voor medewerkers van alle leeftijden. In de toekomst wordt een personeelstekort in de zorg verwacht, onder meer door de toenemende zorgvraag en oplopende vergrijzing. Daarom zegt de vakbond te hebben gekozen om de 55+ regelingen te vervangen door een levensfasebudget voor alle medewerkers. Ziekenhuispersoneel tot vijftig jaar krijgt vanaf 2010 in drie jaren oplopend 20, 30 en 35 uren extra verlof dat naar keuze kan worden ingezet. Voor werknemers vanaf 45 jaar komen er overgangsmaatregelen.

Alternatieven

De leeftijd tot waarop werknemers nachtdiensten draaien, wordt per 1 januari 2011 aangepast van 55 naar 57 jaar. De sociale partners onderzoeken tijdens de cao-termijn betere alternatieven. Wanneer hier acceptabelere maatregelen uitkomen voor beide partijen, wordt alsnog afgezien van deze leeftijdsverhoging.

Minpunten

De minpunten in het akkoord zitten vooral op het vlak van werken in bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten. Verder is er commentaar op het werken in nachtdiensten tot 57 jaar. Als men niet vrijwillig nachtdiensten blijft draaien boven de leeftijd van 55 jaar, dan verdwijnen de extra verlofuren. Volgens de vakbond staat hier tegenover dat dit akkoord een “generatiebestendig akkoord” is; ouderen houden vrijwel hun deel en ook voor jongeren wordt het aantrekkelijk om in het ziekenhuis te werken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top