ACTUEEL

Geen gedwongen verhuizing voor gehandicapten

Cliënten met een zorgzwaartepakket VG 3 en 4 die in een instelling wonen, kunnen hier blijven wonen. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) woensdag tegenover het NOS Journaal gezegd.

Het was nog onduidelijk of de afspraken in het regeerakkoord zouden gelden voor nieuwe cliënten of ook voor degenen die al in een instelling verblijven. Met de uitspraak schept Van Rijn hier duidelijkheid over.

Regeerakkoord

Voor mensen met een verstandelijke beperking die nu in een beschermde woonomgeving wonen met voortdurende begeleiding en hulp bij de verzorging (ZZP VG-3) of de nog zwaardere indicatie (ZZP VG-4) verandert er niets aan hun woon- en begeleidingssituatie. Mensen met een soortgelijke beperking die nog niet in een instelling verblijven, maken straks geen aanspraak maken op verblijf in een instelling volgens het regeerakkoord. Het kabinet beoogt daarmee dat deze cliënten langer thuis blijven wonen. Voor hun zorg moeten ze dan aankloppen bij de gemeente. De zorg die zij dan via de Wmo krijgen is gebaseerd is op ‘maatschappelijke ondersteuning’ met een compensatieplicht.

VGN-directeur Hans Schirmbeck noemt de uitspraak van Van Rijn goed nieuws en is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. VGN was al in gesprek met de staatssecretaris hierover en had al positieve signalen ontvangen. VGN-voorzitter Heleen Dupuis zei eind januari in actualiteitenrubriek EenVandaag de maatregel onacceptabel te vinden. VGN kwam ook met een filmpje waarin ze de noodklok luidde over de gevolgen van het afschaffen van bepaalde zorgzwaartepakkettenvoor de gehandicaptenzorg. 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

7 maart 2013

Alleen zorgvragers met zzp 3 en 4 die nu in een instelling wonen (indicatie verblijf) mogen daar blijven wonen. Zorgvragers met zzp 1 tot en met 4 die nog niet een instelling wonen, worden naar de wmo verwezen voor extramurale zorg/hulp. Vraag is nog of tot de oorspronkelijk genoemde data nog indicaties verblijf worden verstrekt en de mensen die nog die indicatie krijgen nog net in een instelling kunnen gaan wonen. Binnen is binnen. Mensen met de zelfde zorgbehoeftes, die niet op tijd een indicatie krijgen en dus niet binnen zijn, komen dus in de omstandigheden te verkeren waartegen de laatste weken is gewaarschuwd, ook door de VGN. De vraag is of de VGN (en Platform VG) dit nu wel accepteert of blijft zeggen wat ze eerder zei, nl. dat het toch schandalig zou zijn als deze mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat geldt toch ook voor die mensen die we nu nog niet kennen, maar er wel zullen komen? Of zijn we alleen solidair met de mensen die nu in de instellingen wonen en niet met de mensen die nog moeten komen. Wat is het verschil?

F.J. Nienkemper

8 maart 2013

De komende tijd zal er nu meer instroom van zzp 3 en 4 clienten bij instellingen gaan komen. Wanneer zorgkantoren geen extra productie ruimte aan instellingen gunnen, zal er voor deze cliënten een flinke wachtlijst gaan ontstaan. Uiteindelijk staan zij dan bij het WMO loket van de gemeente en zal het scheiden van woon en zorg voor deze cliënten een feit zijn. Enige hoop is dat de politiek gaat beseffen dat scheiden woon en zorg voor zeker de ZZP 4 cliënten niet verantwoord is.
Frits Nienkemper
Manager Match4Care
Stichting Zuidwester.

zwanikken-leenders

10 maart 2013

Heel erg ZZP 3-4 of zzp 100

Heel erg als je ,zo, dadelijk door het leven gaat
U heeft ZZP 96 en U mag niet meer naar buiten kijken etc
Wie wil zo genoemd worden als men dadelijk zelf Langdurig ziek is .

IK hoor het in de wandelgang , nee zij heeft ZZP 2 en dat mag niet meer !

Wie wil er zo nog in de zorg werken direct met patiënten
Het woord WERKVLOER heb ik al jaren afgeschaft vraag het aan Jos Werner

Top