ACTUEEL

Achmea dreigt bevoorschotting in te perken

Zorgverzekeraar Achmea dreigt de bevoorschotting van ziekenhuizen die te traag declareren in te perken. Dat blijkt uit een interview met topman Roelof Konterman in NRC Handelsblad.

Volgens Achmea lopen ziekenhuizen massaal achter met het declareren van geleverde zorg, zo meldt NRC Handelsblad. Vier van de tien ziekenhuizen in Nederland hebben grote achterstand bij het declareren van geleverde zorg, aldus NRC. Achmea zegt nog niet de helft van de nota’s over 2012 binnen te hebben. Daarnaast zijn slechts 6 van de 92 ziekenhuizen “technisch in staat” om de in 2013 geleverde zorg nu al te factureren. De achterstanden hangen samen met een nieuwe financieringssystematiek. Volgens Achmea lukt het veel ziekenhuizen niet om de nieuwe zorgproducten adequaat te registreren.  

Druk

Volgens Konterman hem zijn verzekerden de dupe, omdat ze door de trage declaraties lang moeten wachten op de verrekening van het eigen risico. Om druk op de ziekenhuizen uit te oefenen is Achmea bereid om de huidige bevoorschotting stapsgewijs af te bouwen.

Onvoorwaardelijk

Achmea heeft bij de ziekenhuizen 1,5 miljard euro aan voorschotten uitstaan. Zonder deze voorschotten dreigen voor veel ziekenhuizen liquiditeitsproblemen.  “Dat gaat ook weer te ver”, vindt Konterman. “Maar tussen abrupt stoppen met betalen en onvoorwaardelijk geld voorschieten zit nog een wereld van verschil.”

Pot verwijt ketel

In NRC noemt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de klacht van Konterman een typisch voorbeeld van ‘de pot verwijt de ketel’. “Er zijn ook ziekenhuizen die keurig hun declaratie verzorgen maar maanden niet uitbetaald krijgen door verzekeraars”, aldus de NVZ. “Zorgverzekeraars hebben vorig jaar vier maanden lang niets vergoed aan ziekenhuizen, terwijl de behandelingen aan patiënten gewoon doorgingen.”

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Arend Jan Poelarends (Zorginkoop MSZ - Achmea)

7 maart 2013

Achmea blijft het onderhanden werk bevoorschotten zoals dat met de ziekenhuizen contractueel is overeengekomen. Dat betekent dat alle ziekenhuis over 2012 recht hebben op financiering van het onderhanden werk. Op dit moment bevoorschotten we nog veel meer en hebben in 2012 royaal bevoorschot.

Voor 2013 is er ook ruimte voor bevoorschotting van het onderhanden werk als er een schriftelijk contract is en de zorgaanbieder kan declareren. Dus een prijslijst heeft.
Reguliere onderhanden zorgtrajecten die nog niet facturabel zijn blijven we bevoorschotten. Reeds afgeronde zorgtrajecten moeten door de zorgaanbieder gefactureerd worden en komen niet voor bevoorschotting in aanmerking.

Voor ons en de verzekerden is van belang dat we in een normaal declaratiepatroon terechtkomen. Het overmaken van grote bulkbedragen past daar niet bij. In de aanloop naar de contractering 2014 toe hebben we belang bij volledig DOT-declaratievolumes.

Anoniem

8 maart 2013

Dit is wederom een bevestiging van de landelijk missie van Achmea: Breng de ziekenhuizen via de media in diskrediet met als doel om vertrouwen in hen bij de patiënt te vergroten.
Wat meer hebben zij voor onze ziekenhuizen in petto? Voorschotten zouden niet als drukmiddel gebruikt worden en nu lijkt het erop dat dat wel weer gaat gebeuren.

Antoinette Vietsch

8 maart 2013

Een verzekerde/cliënt zou bij afsluiten van zijn zorgverzekering in november-december voor het volgende jaar moeten weten welke zorgaanbieders zijn zorgverzekeraar heeft gecontracteerd.

Zolang Achmea dus de contracten niet op tijd rond heeft met de zorgaanbieders, mag zij niet mopperen.

Anoniem

8 maart 2013

Zo bouwen we samen verder aan een mooi technocratisch bureaucratisch systeem!!

Boelaerts

11 maart 2013

Las pas geleden dat Andre Rouvoet de verzuchting slaakte dat het toch allemaal wel erg ingewikkeld is. Mij doet de afhandeling van betaling over geleverde diensten ook sterk denken aan de schimmige bankwereld die wij als belastingbetalers overeind moesten houden van deze fijne regering VVD/PvdA.
Het merkwaardige is dat Ijsland destijds de banken gewoon lieten vallen en dat de economie daar nu uitstekend draait.
Waarom laten wij de verzekeraars nog langer onze gelden als premiebetalers regelen? Wat blijft er niet achter in de zakken van een beroepsgroep die ten ene male zegt geld te willen besparen op medische zorg maar anderzijds de ziekenhuizen niet tegemoet komt met een transparant en doorzichtig declareringssysteem?
De invoering destijds van de DBC's is de grootste kostenveroorzakende factor geweest in de zorg naar mijn mening.
Het hele declaratiesysteem kan worden afgeschaft en terug naar het oude ziekenfondsmodel willen niet alle ziekenhuizen failliet gaan. Het lijkt wel alsof zekere groepen belang hebben bij een faillissement. Dan kunnen ze scoren als de redder van de zorg zeker?
Het vrije markt denken is desastreus geweest en kost elke Nederlander veel meer premie dan nodig is geweest.
Gewiekste ondernemers schuwen geen middel om zelf te verdienen aan de crisis en moeten een halt worden toegeroepen en de overheid dient de marktwerking nu terug te draaien. Is men blind in Den Haag?
Het is schandalig dat door de marktwerking zelfs specialisten 'plotseling' zijn overleden, specialisten die de druk van de 'markt' niet meer aan konden. Terwijl ze niets anders deden dan hun vak uiterst bekwaam uitoefenen en velen van hun kwalen hebben genezen.
Artsen zijn door de marktwerking elkaars concurrenten gemaakt. Nog maar een decennium geleden waren artsen er samen in het ziekenhuis voor de patiënt, nu nog geen tien jaar later vechten specialisten/ondernemers in kliniekjes om de patiënt. Is dit wat we willen? Is dit om de zorg betaalbaar te houden? Het grote sprookjesboek van de privatisering dient heel snel gesloten te worden VVD! Jullie brengen Nederland aan de rand van de afgrond. De EU, waar jullie ook zo in geloven, ligt als de strop om onze nek en zal de genadekalp uitdelen als je niet terug komt van je privatiseringswoede VVD. In de zorg is dit onacceptabel en terwijl iedereen dat weet kan Mw. Schippers rustig doorgaan met haar plannetjes zoals ze ook al heeft geprobeerd met het vrijgeven van de tandartstarieven.

Hakmans

11 maart 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 11-03-2013 23:13.

Jolanda

11 maart 2013

@Boelaerts Minister Edith Schippers heeft naast haar werk op haar ministerie ook nog wat te doen voor de VVD maar haar grootste geheime sponsor is de sigaretten industrie en die zijn heeeeel machtig. Vraag maar aan de twee longartsen die nu een boek uitbrengen over kanker.

Triest maar waar, de VVD is een werkgeverspartij en is allang niet meer geïnteresseerd in genezing en gezondheid. Ze willen marktwerking en vooral heeeel veeleer geld in hun eigen zak steken. Net als de overige graaiers in de zorg die liever nog eenvoudig personeel ontslaan dan zelf de macht uit handen te geven. Zoals de moderne zorgondernemers die als aasgieren nu boven de fiancieel verziekte zieknhuizen draaien om toe te slaan als Schippers de doodsklok luidt. Misselijk wordt een normaal mens van die troela van de VVD.

Top