ACTUEEL

‘Jaarcijfers zorgverzekeraars rammelen’

‘Jaarcijfers zorgverzekeraars rammelen’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft fouten gevonden in de jaarcijfers van zorgverzekeraars. In totaal gaat het om een bedrag van 490 miljoen euro. Dat melden het Financieel Dagblad en BNR.

De fouten hebben betrekking op de jaarcijfers van 2011 en gaan vooral om verkeerde rubricering van posten die van invloed zijn op de uitkering die verzekeraars krijgen uit het zogenaamde vereveningsfonds. Vanuit deze collectieve pot worden zorgverzekeraars gecompenseerd voor  verzekerden met een hoge ziektelast, zoals ouderen en chronisch zieken.

Wijzingen

Volgens BNR en FD hebben de verzekeraars op last van de NZa al voor zeker 490 miljoen euro aan wijzigingen moeten doorvoeren. Daarnaast moeten zij voor nog eens 445 miljoen euro aan onduidelijkheden bekijken.

Boetes

Hoewel er geen sprake is van kwade opzet, krijgen mogelijk vijf verzekeraars een boete. De NZa doet aanvullend onderzoek naar deze vijf. De NZa kijkt hoe de fouten werden gemaakt en waarom ze niet intern zijn opgemerkt. Dit onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad een boete opgelegd wordt en hoe hoog deze dan moet worden.

Overgangsregeling

De Commissie Mogelijk Misbruik Transitiemodel concludeerde donderdag dat zorgverzekeraars in het kader van de overgangsregeling bij de contractering van ziekenhuizen geen oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van het vereveningsfonds. Wel constateerde de commissie lacunes in de regelgeving en interpretatieverschillen. Ook voorzitter André Rouvoet wees er in het kader van het onderzoek op dat “we het met elkaar razend ingewikkeld hebben gemaakt”.

De NZa ontkent desgevraagd dat de bevindingen haaks op de conclusies van de Commissie Mogelijk Misbruik Transitiemodel staan. "Dat is pertinent onjuist", zegt een woordvoerster. Het gaat volgens haar om onzorgvuldigheden in de administratie, fouten in de rubricering. Deze kunnen zowel in het voordeel als in het nadeel van de verzekeraar zijn. "Het administreren in verschillende administratiesystemen tegelijkertijd is ingewikkeld. Dat vergt juist extra zorgvuldigheid. En al eerder pleitte de NZa ervoor de duur van de overgangsregeling tot een minimum te beperken", aldus de NZa-woordvoerster.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

8 maart 2013

acht, € 490 miljoen zijn gewoon een afrondingsfouten. Wie daarop let is een kniesoor. Valt binnen de toegestane foutenmarge, toch?
NB Dat is wel de omzet van 3 à 4 keer het Slotervaart Ziekenhuis

Anoniem

8 maart 2013

De belasting moet dit jaar maar eens speciale aandacht schenken aan klinieken waarvan de specialisten ook in het OLVG werkzaam zijn. Besparing voor de schatkist zo ongeveer de helft van die 490 miljoen. Het ons kent ons principe is daar de mantra geworden. Onvoorstelbaar dat de overheid geen vat meer heeft op de inkomsten van specialisten en verzekeraars samen, inderdaad 'het is te ingewikkeld gemaakt net zoals in de bankwereld wat meneer Wouter Bos gebruikte als excuus om de ING en nog wat banken overeind te houden.

Anoniem

8 maart 2013

Geen wonder dat de verzekeraars nu zelf opgelicht worden door specialisten. Welke specialist liep ook alweer weg met de 'buit', het ziekenhuis in de polder, volgens de Telegraaf van afgelopen weekend met die reportage over Aysel Erbudak? Was dat ook niet dezelfde zorgondernemer die trots zegt de grootste te willen worden van nederland en op een congres van specialisten de mening heeft verkondigd:' de marges in de zorg zijn ruim. We kunnen allemaal heel veel geld verdienen'? De zorgondernemer die nu als een aasgier boven het LLZ zweeft en ongetwijfeld ook daar met 'de buit' weg zal lopen? Knettergek is het hier geworden dat je voor een schijntje van de werkelijke kosten als particulier een ziekenhuis kan kopen en dan ook nog op je site durft schrijven: ik zal zorgen dat de Tweede Kamer niet aan mijn bezit kan komen. Ik neem mijn ziekenhuizen mee in mijn graf. Vaarwel verzorgingsstaat waar iedereen solidair was. De graaiers hebben gewonnen. Met dank aan Edith Schippers van de VVD.

Anoniem

8 maart 2013

Koekje van eigen deeg. Alleen nu is het geen kwade opzet. Als het een zorgverleners was dan heette dit fraude. Dat noemen ze met twee maten meten.

Mitrasing

9 maart 2013

En hoe zit het met de andere jaren sinds 2006? Toen was precies hetzelfdevoor de NZa nog een "imperfectie"....?

Drs. Van de Hengel

9 maart 2013

Tjonge tjonge, ik vrees voor Nederland dat de zorg onder curatele komt te staan van Brussel. Men kan overduidelijk de problemen niet meer aan. Verzekeraars, directies, managers, specialisten alles en iedereen ligt met elkaar overhoop. En de rekening komt uiteindelijk zoals altijd bij de 'consument'. Ja, dat is het nieuwe denken. Patienten zijn consumenten. Leve de zorgondernemers die de zorg uit elkaar hebben gerukt. Die de oerdegelijke zorg hebben versplinterd en zelfs op fysiek verschillende locaties willen vorm geven. Men kan toch wel 1 ding met grote zekerheid beweren. Waar vroeger de specialisten verzameld waren in een locatie terwille van de patiënt, die ook vaak multidisciplinaire zorg nodig had, is het tegenwoordig geworden ieder tegen elkaar om de consument, de onuitputtelijke bron van inkomen.

Het wordt tijd dat we vanuit de politiek ons gaan inspannen om de EU te wijzen op het ondraaglijke klimaat dat onderhand in de zorg is ontstaan door het experiment van Schippers. Zelfs de VU heeft al problemen gehad!
Gelukkig heb ik veel politieke vrienden die zich met afgrijzen evenals ik verbazen over de intrinsieke slechtheid van veel zogenaamde artsen die elkaar het licht in de ogen allang niet meer gunnen. En vind u het dan gek dat de kosten onbeheersbaar worden? En dat zelfs een bekend dagblad een enquete onder de lezers moest starten met de vraag of heel Nederland eigenlijk nog wel bestuurbaar was?

Wie gooit de knuppel in het honederhok dat de EU maar de voorwaarden gaat stellen waaraan een waarlijk sociale zorg moet voldoen? Misschien moeten we wel Bulgaarse en Roemeense artsen en Poolse artsen vragen heir de boel over te nemen onder een strenge censuur van de overheid minus Schippers van de VVD?

Ja, de tandartsen, die wilde ze wel meteen vrije tarieven geven. Dat verwende nest die zelf uit een tandartsen familie komt. Hoezo eigenbelang madame Edith?

Mitrasing

9 maart 2013

dat bedrag is 1/5 van het huisartsenzorgbudget. Inderdaad, niet iets waar je je als NZa druk om zou moeten maken..

Jop

11 maart 2013

Mijn reactie is erg lauw.
Dit heet bruggen bouwen in de politiek.
Bij verzekeraars winst veiligstellen.
Bij controleurs niks aan de hand zijn toekomstige managers van deze clubs.
Burger betaald zoals altijd.

Ik somber weer, maar het is bijna dagelijkse kost dat er financiële zaken fout gaan ten koste van burger.

vastgoed, zorg, graaien maar door

Anoniem

12 maart 2013

Nog maar eens een keer hetzelfde stukje. Wanneer valt het kwartje. Wie durft? Ik heb niet de juiste positie met invloed om hier wat aan te doen maar oh mijn handen jeuken!!!!

Wanbeleid van de zorgverzekeraar.
De zorgverzekeraar verlaagt de contract prijzen met de zorgverleners. Gevolg minder zorg door u te ontvangen daar waar u zorg nodig heeft.
Meer premie met daar tegenover minder uitgaven door de zorgverzekeraar.
Bovenstaande is een aspect waarmee de zorgverzekeraar wanbeleid voert helaas zijn er meerdere die onder andere er voor zorgen dat zorgkosten schrikbarend oplopen.
Minister Schippers wordt wakker, anders keurt u blijkbaar het gevoerde beleid van de zorgverzekeraars goed.
Ben benieuwd hoe het machtsspel gaat verlopen. Toch maar weer ten koste van de burger!

Top