Tech

VPHuisartsen dagvaart VZVZ vanwege LSP

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) heeft de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) voor de rechter gesleept als verantwoordelijke partij voor het in hun ogen slecht opgezette Landelijk Schakelpunt (LSP). VZVZ zou onrechtmatig handelen bij het opzetten van het LSP. De dagvaarding is 13 maart 2013 ingediend bij de Rechtbank in Utrecht.

Het LSP zou volgens VPHuisartsen de privacy van patiënten en beroepsgeheim (huis)artsen schenden. In een verklaring op de website van VPHuisartsen staat dat VZVZ onrechtmatig handelen ten laste gelegd wordt door een systeem te ontwikkelen ‘dat zulke ernstige onvolkomenheden vertoont dat huisartsen bij deelname hun beroepsgeheim en de privacy van hun patiënten schenden’.

Beroepsgeheim

Herman Suichies, bestuurslid van VPHuisartsen, stelde begin februari 2013 al dat het beroepsgeheim van artsen onder druk zou komen te staan door het LSP. "Niet de individuele burger/patiënt samen met de (huis)arts maar externe partijen, zoals belangengroeperingen die in VZVZ vertegenwoordigd zijn, zorgverzekeraars en overheidsinstanties, zullen straks mogelijk bepalen wie toegang krijgen tot de patiëntendossiers. Daarmee komt het beroepsgeheim onder druk te staan".

Keuzevrijheid

Door in te stemmen met het gebruik van het LSP zou de patiënt keuzevrijheid en zeggenschap verliezen om zelf te bepalen welke medische gegevens, aan welke zorgverlener en voor welk doel beschikbaar komen. Ook zou de patiënt niet weten voor welke toekomstige gegevensuitwisselingen er  toestemming wordt gegeven als hij zich aanmeldt voor het LSP. Daarnaast is er volgens VPHuisartsen geen bewijs voor de beweringen dat het LSP leidt tot betere of veiliger zorg.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), met 11.500 leden de grootste huisartsenorganisatie van Nederland, ging op een ledenvergadering in februari 2013 wel akkoord met het gebruik van het LSP. De VPHuisartsen heeft ongeveer 650 leden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 maart 2013

Ga er maar rustig vanuit dat het EPD zal mislukken en dat de overheid ons bewust om de tuin leidt. Ieder digitaal project in Nederland is mislukt: talloze paspoortaffaires, de DIGIDEE, de chipknip, de pinpas, het internetbankieren, de OV-chip kaart, en nieuwe zogenaamde veilige chip op de bataalpas, alles is gekraakt en gehackt en dan durft er nog iemand in Nederland met droge ogen te beweren dat het EPD garanties biedt voor privacy? Laat me niet lachen. Beste mensen, weiger deelname!

Top