Tech

NIVEL en Nictiz starten monitor e-health

Onderzoeksinstituut NIVEL en ICT-kenniscentrum voor de zorg Nictiz starten deze maand een landurig project om de beschikbaarheid en het gebruik van e-health bij zowel zorgverleners als zorggebruikers te monitoren. De komende drie jaar wordt er jaarlijks in september een rapport gepresenteerd.

Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en gebruik van ICT om gezondheid en de gezondheidszorg te verbeteren. De monitor is bestemd voor politiek, beleidsmakers en beslissers in de Nederlandse gezondheidszorg.

Gebruik

Het onderzoek wil onder andere in kaart brengen welke e-health toepassingen er voor handen zijn en of ze ook daadwerkelijk gebruikt worden. Daarnaast wordt er gekeken welke factoren het gebruik van e-health beïnvloeden en wat de effecten ervan zijn op zorgverleners en zorggebruikers.

NIA

Het onderzoek is een direct gevolg van de Nationale Implementatie Agenda (NIA) e-health die in juni 2012 gepresenteerd werd. Hierin staat dat, mits goed ingezet, e-health kan bijdragen aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit.

Het onderzoek wordt betaald door het ministerie van VWS. Het eerste rapport wordt in september 2013 verwacht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top