ACTUEEL

Vilans-directeur wil zorg ‘ontregelen’

De zorg beperkt zichzelf door ongeschreven regels die in wezen overbodig zijn. “Die ongeschreven regels zijn niet zomaar duidelijk. Je ziet ze pas als je de goede vragen stelt: ontregelend vragen”, zegt Vilans-directeur Henk Nies. Hij heeft hiertoe samen met Yvonne van Gilse van de landelijke cliëntenorganisatie LOC zeggenschap in zorg, een LinkedIn groep opgericht.

“Dit is een plek voor mensen die net als wij het gevoel hebben dat ‘ontregelend vragen’ een doorbraak teweeg kan brengen. Niet alleen in de zorg, maar vooral in het leven van mensen”, zegt Nies. De LinkedIn groep  ‘Ontregelend vragen’ die Nies samen met Yvonne van Gilse van de landelijke cliëntenorganisatie LOC zeggenschap in zorg heeft opgericht, is een plek om ervaringen uit te wisselen: verhalen uit de praktijk en vooral vragen die de praktijk ontregelen en bevrijdend werken, aldus Nies in zijn blog op Skipr.

Beknellende regels

Aanzet tot de oprichting van de online discussiegroep groep vormt de eerdere blog van Nies ‘De zorg is gevangen in ongeschreven regels’. Daarin stelt hij overbodige en beknellende regels aan de kaak. Dit leidde tot veel bijval en mensen die zich aanmeldden mee te willen denken en werken om deze regels uit te bannen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Troost

15 maart 2013

Fantastisch initiatief. Chapeau!
Het is frustrerend dat er in de afgelopen decennia zo'n overdadige regeldrift ontstaan is.Ongetwijfeld vanuit goede intenties. Maar nu er aan alle kanten initiatieven ontstaan tot het experimenteren met o.a. zelforganiserende teams, klanten en bewoners centraal stellen, etc. zou het toch volstrekt logisch moeten zijn dat bepaalde regels herijkt moeten worden. Mogelijk zijn ze volstrekt terecht ontstaan, maar zouden ze op dit moment nooit ontwikkeld zijn. Maar net als afleren doorgaans moeilijker is dan leren geldt dat blijkbaar ook voor het ontregelen. Op heel veel fronten worden regels herzien vanwege de dynamiek in de context waarvoor ze ontwikkeld zijn. Maar voor de de zorgsector is het "ontregelen" een grote zorg. Overigens zijn zelfs binnen de formeel bestaande regelgeving veel verbeteringen denkbaar. Maar daarvoor is moed en verfrissend denken randvoorwaardelijk. De stichting Sophia, ("voor en door de zorg"), is met behulp van het VWS en actieve betrokkenheid van Jet Bussemakers in 2008 in het leven geroepen om innovatieve concepten te ontwikkelen voor onder meer de intramurale zorg. Ook de Stichting Sophia deelt naar verwachting de zelfde visie en kernwaarden onder dit initiatief van Henk Nies en Yvonne van Gilse als ik het goed inschat.Mogelijk kunnen we (en hopelijk vele anderen) elkaar versterken in dit kader.

Top