ACTUEEL

Schippers wil verplicht bewijs goed gedrag voor arts

Alle medisch professionals in de zorg, ook de vrijgevestigden artsen en de zzp’ers, moeten in de toekomst een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) daarom vraagt. Dat heeft minister Schippers (VWS) woensdag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

Minsister Schippers van VWS wil dit voornemen opnemen als zal onderdeel van de nota van wijziging op de Wet cliëntenrechten zorg omtrent kwaliteit, toezicht en klachten en geschillen.

Beroepsverbod

De minster zegt dit in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) over het bericht dat een tot tweemaal toe veroordeelde huisarts nog altijd als bevoegd arts in het BIG-register staat. De voormalig huisarts kreeg in 2001 en in 2007 een celstraf wegens ontucht en het bezit en de verspreiding van kinderporno. Na een tijdelijk beroepsverbod waarbij hij voor bepaalde tijd uit het artsenregister werd geschrapt, mocht hij zich vervolgens laten herregistreren.

Hardere aanpak

Schippers wil disfunctionerende medische professionals strenger aanpakken. Zo liet ze in februari al weten dat ze het mogelijk wil maken om hen direct een beroepsverbod op te leggen. Schippers wil de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de mogelijkheid geven om dit te doen nog voordat er een tucht- of strafzaak is gestart. Deze extra bevoegdheid wil Schippers in het tuchtrecht vastleggen. De plicht om over een VOG te beschikken komt hier bovenop. Daarnaast pleit Schippers al jaren voor een Europese zwarte lijst van falende artsen.

Openbaarheid

De Tweede Kamer heeft in 2011 de regels verruimd rond het bekendmaken van tuchtrechtelijke sancties tegen artsen in dagbladen. Artsenfederatie KNMG kwam woensdag hiertegen in verzet. De beroepsvereniging wil dat berispingen en boetes die artsen krijgen niet meer via advertenties in de krant openbaar worden gemaakt. De KNMG zegt de minister op korte termijn te vragen om het openbaar maken van tuchtrechtelijke berispingen en boetes stop te zetten. Dit vanwege “buitenproportionele negatieve effecten voor de arts en zijn directe omgeving”.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mendel

15 maart 2013

Wel een beetje laat Schippers. Er zijn wel vaker 1000den doden per jaar gevallen en 25.000 onnodige ingrepen verricht.
Heb je tot nu toe een soort stage gelopen op VWS?

Anoniem

21 maart 2013

Naast bewijs van goed gedrag en liefst ontwormt en gevaccineerd tegen schippers'ziekte .
is dit het volgende bewijs van haar publieke hetze tegen artsen ?
Is mevr Schipperw al gevraagd voor een bestuursfunctie bij Achmea?Kan ze zo 1 miljoen euro verdienen.

Top