ACTUEEL

‘Nederlander wil over eigen zorgbudget beschikken’

De meerderheid van de Nederlanders wil graag zelf over zijn zorgbudget beschikken en hieruit de zorg thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis regelen en betalen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Trendwatch Zorgconsument 2012’ dat Motivaction in samenwerking met organisatie van zorgondernemers ActiZ heeft uitgevoerd.

Van de mensen die willen beschikken over hun eigen zorgbudget, wil de meerderheid hierbij ondersteuning van familie, de huisarts of het verpleeg- of verzorgingshuis. Slechts een derde wil dat de zorgverzekeraar hen ondersteunt bij de zorginkoop. Dat blijkt verder uit het onderzoek dat volgens ActiZ representatief is voor Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar.

Eigen regie

Cliëntenorganisaties en ActiZ pleiten ervoor dat cliënten zelf kunnen bepalen welke zorg zij afnemen en bij wie ze deze inkopen. ActiZ concludeert uit het onderzoek dat er een groot draagvlak bestaat voor het bevorderen van eigen regie en zelfredzaamheden, onder meer door cliëntvolgende bekostiging.

Kiezen zorgaanbieder

De sfeer blijkt van doorslaggevend belang te zijn bij de keuze voor een verpleeg- of verzorgingshuis. Het gaat er volgens 26 procent van de respondenten om ‘waar men zich thuis voelt’. Daarna volgt de reisafstand (21 procent), vergoeding door de verzekering (17 procent) en dan de kwaliteit/reputatie van de zorgorganisatie (16 procent). Bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder hechten de respondenten de meeste waarde aan informatie en advies van familie, kennissen en vrienden,  de organisatie zelf en  de huisarts.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top