ACTUEEL

Ted van Essen wordt voorzitter CGS

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft Ted van Essen gekozen tot nieuwe voorzitter. Van Essen, die al vice-voorzitter van het CGS was, volgt Robert Jan Stolker op. Fedde Scheele wordt de nieuwe vice-voorzitter naast Marc Soethout.

Van Essen is huisarts in Amersfoort. Van 2000 tot 2004 was hij voorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en sinds 2004 lid en voorzitter (vanaf 2005) van het College Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijke gehandicapten (CHVG) en vanaf 2010 vice-voorzitter van het CGS. Daarnaast is hij bekend als tafelgast bij omroep Max (Tijd voor Max).

College Geneeskundige Specialismen

Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. Het CGS bestaat uit 13 leden; praktiserende specialisten, bestuurders en een aios.

Ted van Essen: “De regels voor opleiding en herregistratie kunnen efficiënter. We moeten daarbij bureaucratie vermijden en ervoor zorgen dat de kwaliteit van de specialisten geborgd blijft. Het uiteindelijke doel bij de herziening van deze regels is en blijft dat de patiënt weet wat de dokter kan. En dat de kwaliteit van de specialisten geborgd blijft en steeds toegespitst op de zorgvraag.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top