ACTUEEL

NMa heeft vertrouwen in regie zorgverzekeraar

NMa heeft vertrouwen in regie zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zijn voldoende in staat om grote fusieziekenhuizen te “disciplineren”. Mede om deze reden heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) enkele recente ziekenhuisfusies goed gekeurd. Dat stelt de kartelwaakhond in het vrijdag gepubliceerde jaarverslag.

De NMa gaf in november groen licht voor het samengaan van Atrium MC en Orbis MC in Zuid-Limburg, het Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis in Haarlem en het St. Elisabeth Ziekenhuis en het Tweedsteden Ziekenhuis in  Tilburg. De goedkeuring is niet onomstreden. Volgens critici krijgen de nieuwe fusieziekenhuizen in de betreffende regio’s een monopoliepositie. Bovendien zou de NMa met de toestemming het speelveld met omliggende ziekenhuizen verstoren.

Disciplineren

Volgens de NMa hebben zorgverzekeraars “sinds 2012 meer mogelijkheden en prikkels om scherp in te kopen”. Zodoende acht de NMa de zorgverzekeraars in staat “om de betrokken ziekenhuizen te disciplineren wat betreft prijs (kosten) en kwaliteit”. “Rijzen de kosten van de betrokken ziekenhuizen de pan uit, of laat de kwaliteit te wensen over, dan riskeren de ziekenhuizen dat de zorgverzekeraars beperkter gaan inkopen bij het ziekenhuis of hun verzekerden stimuleren naar andere ziekenhuizen te gaan”, aldus de NMa. “Er zijn al diverse voorbeelden van selectieve inkoop door verzekeraars op grond van kwaliteitscriteria.”

Moeizaam

Skipr constateerde in augustus op basis van een rondgang langs de vier grote zorgverzekeraars dat het selectief inkopen van ziekenhuiszorg op basis van scherpe kwaliteitscriteria moeizaam van de grond komt. Koploper op het gebied van selectieve zorginkoop CZ verschoof in 2012 circa 2 tot 3 procent van het inkoopbudget. Op een totaal inkoopbudget van ruwweg vier miljard euro is dit tachtig tot honderd twintig miljoen euro.

Prijsplafond

Als extra waarborg tegen ongewenste prijsstijgingen als gevolg van de recente fusies heeft de NMa een prijsplafond afgesproken met de betrokken ziekenhuizen. In het jaarverslag erkent de NMa dat ze de naleving van dit prijsplafond niet juridisch kan afdwingen, maar –stelt de kartelwaakhond- “de NMa zal niet nalaten de ziekenhuizen en/of zorgverzekeraars publiekelijk ter verantwoording te roepen, mochten de fusies in de toekomst toch verkeerd uitpakken door verslechterde kwaliteit of buitensporige prijsstijgingen”. De NMa wijst er op dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zonodig wel kan ingrijpen.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

15 maart 2013

Mooi is dat. In Nederland is er (nog) geen bewijs dat zorgverzekeraars het kunnen. Zorgverzekeraars in de VS hebben inmiddels aangetoond niet in staat te zijn om de markt te disciplineren (zelfs uitgavenniveau's van HMO's liggen erg hoog en groeien gewoon mee met de markt van schadelastverzekeraars). En als het al werkt dan zijn kleinere zorgverzekeraars door dit beleid ten dode opgeschreven.

100 uren draaiende chirurg

17 maart 2013

Wie gelooft de NMA nog? Niets dan vriendjespolitiek. De hele publieke zorg is uit de tijd. Laat de markt nou eindelijk eens het werk doen. Weg met de publieke zorg. Dat gezeur over solidariteit moet maar eens afgelopen zijn. Zelfs Dijsselbloem krijgt het nu pas door. Gewoon onteigenen die banken en nu ook de spaarders. Er moet toch een medische variant denkbaar zijn dat wij eindelijk weer eens een normaal salaris kunnen verdienen?
En anders gaan we toch allemaal het land uit? Laat de boel gewoon in elkaar klappen. NMa NZA het is allemaal te laat. Weg met alles wat publiek is, zorg, omroep, media, verzekeraars, PvdA.

Anoniem

17 maart 2013

@ Chirurg. Hoe kunnen wij u en de uwen helpen om die stap naar het buitenland te maken? Als ik uw verhaal lees dan is iedereen gebaat bij dat vertrek. Wij zijn af van een blunderende artsen (boven 60 uur per week werken nemen de fouten aangetoond toe) en de zorguitgaven gaan naar beneden. Misschien kunnen we wat minder onnodige chirurgische zorg geven aan hoogbejaarden vlak voor hun dood.

Help ons om u te helpen.

Hoek

18 maart 2013

Mooi staaltje van afschuiven van verantwoordelijkheid. Waar is het overtuigende bewijs dat fuseren leidt tot vermindering van zorgkosten. En hoe kan een verzekeraar met zorgplicht op tegen kartelvorming van ziekenhuizen?
Beter gaat het in elk geval niet worden en goedkoper ook niet.

Anoniem

18 maart 2013

Kartel van ziekenhuizen???
Kartel van 4 verzeraars die winst maken en u en mij als communistisch beleid zorg opdringen die zij bepalen ( lekker goedkope zorg geeft meer winst. De verzekeraar is het beste af met een dode patient.
Laat u toch niets wijsmaken door de oligopolisten

Top