ACTUEEL

Weer minder mensen met tbc

Het aantal besmettingen met tuberculose in Nederland is het afgelopen jaar licht afgenomen. In 2012 kregen 962 mensen te horen dat ze tbc hebben, dat zijn er zo'n 3 per dag. In 2011 waren het er nog 1007. De ziekte komt het vaakst voor in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). Dat blijkt uit cijfers die KNCV Tuberculosefonds dinsdag naar buiten brengt.

Een grote tegenslag in de wereld van tuberculosebestrijding zijn recente tegenvallende resultaten bij proeven met een nieuw vaccin. "Als de resultaten goed geweest waren, hadden we snel een werkend vaccin gehad. Maar daar kunnen we voorlopig niet op rekenen. Ik schat dat het nu nog zeker 10 jaar duurt voor dat vaccin er is", zei KNCV-directeur Peter Gondrie maandag. "Dit wil zeggen dat we moeten blijven inzetten op opsporing en behandeling."

Andere organen

Naast tbc in de longen, komt de ziekte in Nederland relatief vaak ook in andere organen voor, zoals de lymfeklieren. Dat wordt extrapulmonale tbc genoemd. "Bij 46 procent van de tbc-besmettingen gaat het over deze vorm. Dat het percentage in Nederland zo hoog is, komt vooral door de samenstelling van de patiëntenpopulatie", legt Algemeen Directeur Peter Gondrie van KNCV Tuberculosefonds uit.

"Twee van de drie patiënten met tbc zijn mensen die niet in Nederland geboren zijn", gaat hij verder. "Het gaat bij extrapulmonale tuberculose om mensen uit de hoorn van Afrika, vooral uit Somalië. Ze hebben de bacterie daar opgelopen, maar ze worden er pas later ziek van. Als hun weerstand lager is, komt de infectie naar boven."

Verlaagde weerstand

Wereldwijd draagt ongeveer een op de drie mensen de tbc-bacterie bij zich. In Nederland is dat iets lager. Bij een verlaagde weerstand komt de ziekte tot uiting. Een verlaagde weerstand kan veroorzaakt worden door hiv, het virus dat aids veroorzaakt. "Dat is vooral in Afrika een groot probleem", stelt Gondrie. "Van alle hiv-positieven die overlijden, sterft een kwart aan tbc. Dat is vreselijk, want tbc is gewoon goed te behandelen, ook voor mensen met hiv. Het is dus ontzettend belangrijk om hier alert op te zijn. Als iemand hiv blijkt te hebben, moet die meteen op tbc getest worden." (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top