ACTUEEL

‘Ziekenhuis Hilversum moet open blijven’

Alle leden van de Tweede Kamer vinden volgende week een kaart in hun postvakje met de vraag 'Een gezond 2009?'. Met de kaartenactie vragen de SP en de PvdA in Hilversum aandacht  voor de dreigende verdwijning van Ziekenhuis Hilversum.

Ziekenhuiszorg in de buurt

PvdA en SP uit Hilversum vragen de Tweede Kamerleden om het voor ziekenhuizen aantrekkelijk te maken om zorg op meer plaatsen te leveren. Het gaat hen om kleinschaligheid en zorg bij mensen in de buurt. “Behalve de vraag om actie, is de kaart ook bedoeld om er voor te zorgen dat de kwestie van Ziekenhuis Hilversum onder de aandacht blijft. Kamerleden van SP, PvdA en VVD hebben in Hilversum verteld dat ze de marktwerking in de zorg eigenlijk ook niet willen, toch gaat Ziekenhuis Hilversum om bedrijfseconomische reden dicht”, stellen de fractievoorzitters John van Otterloo (SP) en Hans Haselager (PvdA). “Dat is idioot.”

'Ziekenhuisdirectie negeert bewoners’

De wethouder is weliswaar in gesprek met het ziekenhuis, stelt Haselager, “maar de  ervaring leert dat de ziekenhuisdirectie zich niet veel aantrekt van wat Hilversummers vinden. We moeten echt alle zeilen bijzetten om ons ziekenhuis te behouden. Wij kunnen als lokale politiek niet aan de kant blijven staan terwijl een vergrijzend Hilversum straks geen ziekenhuis, geen huisartsenpost en geen eerste hulp meer heeft.”  Lees verder over de actie van Hilversumse politici.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Bemelmans

30 december 2009

Geachte Politici in Almelo en Hilversum,Het spijt mij als ziekenhuisbestuurder te moeten lezen dat jullie twijfelen aan de goede bedoelingen van de Raden van Bestuur van jullie zorginstellingen. Ik lees dat jullie vinden dat men zich niets gelegen laat liggen aan de wensen van de lokale bevolking. Toch kan ik jullie verzekeren dat juist de wensen en zorgen van klanten de belangrijkste drijfveer zijn voor het bepalen van het beleid. En die wensen zijn bestuurders welbekend: de beste, meest klantvriendelijke en meest voordelige zorg zo dicht mogelijk bij huis. Bestuurders zouden niets liever willen dan aan al deze wensen voldoen, temeer ook omdat dit meestal goed aansluit bij de wensen van medisch specialisten en medewerkers. Helaas is de realiteit zo dat sommige van deze wensen moeilijk te verenigen zijn met andere. Kwaliteit en kleinschaligheid gaan niet altijd hand in hand omdat concentratie van kennis in de regel tot kwaliteitsverhoging leidt. Ook kostenbeheersing en kleinschaligheid gaan soms wel, maar soms niet samen. Een tegenvoorbeeld is natuurljk de klantvriendelijheid en arbeids-satisfactie van de medewerkers: die zijn meestal goed gediend door een kleine zorginstelling dicht in de buurt.

Politici doen er geen goed aan zich tegen Raden van Bestuur te keren met populistische kaartenakties. Help ons liever omdat we allemaal het zelfde willen: tegemoet komen aan de wensen van onze klanten en medewerkers. Maar daarvoor moeten keuzes gemaakt worden: kleinschaligheid kost geld en vergt een goede bewaking van de zorgkwaliteit. Laat politici, bestuurders en medisch specialisten de handen ineen slaan in plaats van zwartepieten.

Samen worden we beter in 2010!Dr. L.H.B. Bemelmans

Amsterdam

Top