ACTUEEL

Zwaardere geboortezorg vraagt ketensamenwerking

Zwangere vrouwen zullen in de toekomst steeds meer constante, intensieve en complexe zorg vragen. Dit hangt samen met de late leeftijd waarop Nederlandse vrouwen kinderen krijgen, waardoor het aantal vrouwen met chronische ziekten, zoals diabetes en obesitas groeit.

Dit constateert het instituut voor de gezondheidszorg NIVEL in een onderzoek in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Volgens de onderzoekers betekent de intensievere zorgvraag dat er op alle fronten meer zal moeten worden samen gewerkt. Om te beginnen tussen eerstelijns en tweedelijns verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgers, maar ook tussen verloskundigen, huisartsen en gemeenten.

Capaciteit

De zwaardere zorgvraag en groeiende noodzaak om samen te werken heeft invloed op de de benodigde capaciteit aan verloskundigen in Nederland. NIVEL becijfert dat er over 10 à 15 jaar rond de huidige instroom van 220 plaatsen per jaar licht naar boven of beneden moet worden bijgesteld. Behalve wanneer de voorspelde ketensamenwerking sterkt groeit. In dat scenario zou de opleidingscapaciteit flink moeten worden uitgebreid, zo constateert NIVEL.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Dr. Derks ( beleidsmedewerker)

22 maart 2013

Vrouwen boven de 39 die zwanger willen worden moeten zich maar verplicht tegen de extra kosten verzekeren.

Niet voor niets is de vrouw op haar 30e ook psychisch bereid om het moederschap vorm te geven.

Het solidariteitsplafond begint barsten te vertonen.


Top