ACTUEEL

'Aanstelling Dekker bij Slotervaart is onwenselijk'

De aanstelling van toezichthouder Theo Dekker als tijdelijk voorzitter raad van bestuur van het Slotervaartziekenhuis gaat in tegen de Zorgbrede Governance Code en is daarom onwenselijk. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) in een reactie op de aanstelling van Dekker.

Dit weekend meldde vakblad Medisch Contact dat Dekker tijdelijk de rol van bestuursvoorzitter van het ziekenhuis op zich neemt. Dit terwijl hij ook voorzitter van de raad van commissarissen is en blijft. Dekker neemt de dubbelrol op zich omdat de zoektocht naar een interim voorzitter raad van bestuur langer duurt dan verwacht. Het Slotervaart heeft sinds de schorsing van Aysel Erbudak geen actieve bestuursvoorzitter.

Legitiem

In een reactie stelt de NVTZ dat de ontstane situatie wel legitiem, maar tegelijkertijd volstrekt onwenselijk is. Alle toezichthoudende partijen staan erchter machteloos. Het Slotervaartziekenhuis is geen lid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de NVTZ en heeft niet ingestemd met de Zorgbrede Governance Code. Daarnaast staan er ook geen sancties op het overtreden van de Code.

Volgens de Code mag een lid van de raad van toezicht in de eerste drie jaar na het beëindigen  van zijn functie niet als bestuurslid bij dezelfde zorginstelling aan de slag. Daarnaast mag één persoon niet tegelijkertijd bestuurder en toezichthouder van dezelfde instelling zijn.

Ervaring

Dekker heeft geen ervaring met interim management of met een functie als bestuurder in de zorg. Hij verwacht zelf dat zijn klus een paar weken weken zal duren, waarna er een interim bestuurder zal worden aangesteld.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Ad

25 maart 2013

De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg hebben we niet gehoord bij de aanstelling van Aysel Erbudak ( Alias van Waveren).Gezien haar strafblad wat bekend werd net na haar aanstelling was een reactie op dat moment meer op zijn plaats gewest.Laat de heer Dekker gewoon zijn tijdelijk klus doen.

Verhagen

25 maart 2013

Het wordt tijd dat die zorgbrede governance code wordt uitgebreid met specifieke eisen t.a.v. klinieken die deels in handen zijn van het ene en deels in handen zijn van de concurrent . Het reguleren van de patientenstromen is geen zaak voor niet-specialisten. Al vaker heb ik dat betoogd.

De vorige specialist/directeur had geen eens weet van artikel 3.1.5 in ons DBZ dat nu onder het SVZ valt.

'Geen ervaring' is paradoxaal genoeg een pluspunt in een snel veranderende organisatie. Governances codes zijn uitstekend als behang in directiekamers maar contraproductief in onze wachtkamers.

En kan het slechter met Dekker waar we eindelijk verlost zijn van de terreur van Erbudak?

Anoniem

25 maart 2013

#1 Het SVZ was ook geen lid van de NVZ dus de opmerking over Aysel Erbudak is volstrekt overbodig.

De negatieve beeldvorming rond deze uitstekende bestuurster is een poging van specialisten om opnieuw de macht te grijpen in ziekenhuis organisaties. Het zal niet lukken.

Dhr. Dekker is een uiterst capabele bestuurder.
Totdat Mw.Erbudak terugkomt kan het SVZ zijn aandeelhouders tevreden houden.

Mw. Erbudak die als eerste bewees dat marktwerking een must is willen we kosten beheersbaar houden. Dhr. Dekker zal zeker op het ingeslagen pad zijn weg vinden ten nutte van iedere hardwerkende specialist.


Lex

25 maart 2013

Laat Dekker zijn Job doen en het SVZ ziekenhuis in veilige haven brengen:
1.Ayselloos
2. Een gezonde werksfeer voor alle medewerkers
3.Patiënten .Leveranciers en verzekeraars met goed fatsoen benaderen.

Anoniem

26 maart 2013

Ten koste van alles moet het vertrouwen bij de patiënten in ons ziekenhuis blijven bestaan. Maar ik betrap mezelf erop dat ik af en toe mijn werk niet meer met de concentratie kan doen die ik vroeger onder het bestuur Erbudak wel bezat.
Deze alarmerende constatering heb ik besproken met enkele collegae die ook momenten hebben dat hun aandacht teveel wordt opgeëist door de verwikkelingen.
Als specialist geef ik de voorkeur aan de oude situatie met Mw.Erbudak. Ook gezien de leugens van Dees en Brandjes in de media doen mijn collegae er verstandig aan de eer aan zichzelf te houden en hun ontslag in te dienen. Mw. Erbudak valt niets te verwijten dan een rechte rug.
Zo snel mogelijk dient zij terug te keren om ons ziekenhuis waar we allemaal trots in rustiger vaarwater te leiden.

Ruud Kuhn

26 maart 2013

Zoals zo vaak wordt ook hier weer vrijwel uitsluitend op incidenten gereageerd. Had mw. Erbudak wel of niet weggestuurd moeten/mogen worden? En mag de heer Dekker nu wel of niet als interim-bestuurder optreden? Over dat eerste kan ik niet oordelen daar ik de feiten onvoldoende ken; wel heb ik door alle (indianen??)verhalen over aandelenuitgiften en -rechten en een heftige bestuurlijke machtsstrijd het idee dat het in de top niet meer over de beste zorg, maar de beste positie op het pluche gaat, maar dat terzijde.

Wat de situatie van de heer Dekker betreft is de situatie klip en klaar: het is blijkbaar niet onwettig, maar wel zéér ongewenst dat hij als Toezichthouder de rol van interimbestuurder op zich neemt. Dat weet iedere toezichthouder en aan dat vuur zou hij zijn vingers niet moeten willen branden. Temeer niet daar er sinds de schorsing van mw. Erbudak in februari 2013 toch ruim voldoende tijd en mogelijkheid is geweest om een capabele interimbestuurder te zoeken.

Nog fundamenteler evenwel vind ik de ogenschijnlijk terloopse opmerking dat het Slotervaartziekenhuis geen lid is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en ook niet heeft ingestemd met de Zorgbrede GovernanceCode. Dat betekent namelijk dat een aantal gegarandeerde randvoorwaarden voor goed bestuur en goed toezicht mogelijk ontbreken en daar geeft de hele situatie in ieder geval ruimschoots blijk van! Maar blijkbaar is dat noch voor de Overheid noch voor de Inspectie reden om in te grijpen of kritische vragen te stellen. En ook is dat voor Achmea geen reden om niet alsnog een contract met het Slotervaartziekenhuis af te sluiten.
En zo wordt de patiënt waarschijnlijk uiteindelijk tóch weer de dupe ...

Anoniem

27 maart 2013

Er zijn er maar weinig die weten hoe het precies in elkaar zit en schreeuwen hoog van de daken en stoppen je in een hokje en denken alles maar te kunnen zeggen, Wat is er eigenlijk allemaal gebeurt
toen Erbudak de baas was , de duren zakkenvullers zijn uit hun Directie functie gezet een besparing van 3 miljoen per jaar . Zitten nu weer op hun plekje . Het personeel dat altijd ziek was en hun verantwoordelijkheid in de schoenen van hun collega,s schoven komen weer terug zij had het ziekten verzuim en de stabiliteit onder het personeel een goede impuls gegeven we konden weer rekenen op elkaar , het ziekten verzuim was met 25 % terug gelopen ook dit gaat weer de verkeerde kant op weg met de goede stabiliteit onder onder elkaar terug naar af. De grote kloof tussen directie en medewerkers was heel kort geworden . Met verjaardagen had Erbudak het goed geregeld
je kon onder een hapje en een drankje je verhaal aan haar kwijt er werd naar je geluisterd en er werd wat aan gedaan , nu weten we niet eens wie de nieuwe directeur is weer grote kloof tussen directie en medewerkers klachten van patiënte werden door haar persoonlijk behandeld en er werd wel degelijk wat aan gedaan , nu gaat het in de doof pot , waar blijft de goede zorg ,verbetering voor de patiënt met grote plannen voor verbouwen en voor een goed verblijf in het ziekenhuis werd hardt aan gewerkt door haar , weg met de plannen , het opnemen tegen de verzekeringen die onze duren premies zelf in de zak willen houden , en de verbetering van een ziekenhuis tegen willen gaan
de touwtjes zelf in de handen willen houden en kosten wat het kost haar uit het ziekenhuis hebben gewerkt , omdat mevr erbudak precies wist hoe de verzekeringen hun zakken vulden over de ruggen van de zieken , het zou toch wat wezen als dit door erbudak dit aan het licht zou komen, nu hebben ze hebben de regie zelf weer in handen , en kunnen weer lekker zakken vullen , Erbudak wist hoe ze ze moest aanpakken een groot gemis in de zorg kom maar gouw weer terug

Vanuit Curaçao

27 maart 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 23-04-2013 14:55.

Top