ACTUEEL

Schippers tevreden over functioneren NZa

Minister Schippers van Volksgezondheid is tevreden over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Volgens de minister hanteert de NZa een strakke planning en controlecyclus die zorgt voor tijdige informatievoorziening. Ook streeft de NZa continu naar verbetering van de verantwoordingsinformatie. Daarnaast heeft de marktmeester in de zorg in 2011 een reorganisatie doorgemaakt waarin doeltreffendheid en doelmatigheid centraal stonden. Volgens de minister stelde deze reorganisatie de NZa in staat om adequaat en flexibel in te op nieuwe beleidsprioriteiten.

Bemoeienis

De Tweede Kamer wilde in het kader van de evaluatie in het bijzonder weten in hoeverre de NZa meldingen krijgt van de bemoeienis van verzekeraars met de professionele autonomie van artsen. Volgens de minister kan de NZa hier geen kwantitatief antwoord op geven, aangezien meldingen niet op dat niveau worden geregistreerd. “In het algemeen is de indruk dat dit type meldingen niet of nauwelijks voorkomt”, aldus Schippers.

Amandement

De NZa is voorlopig het enige zelfstandige bestuursorgaan (zbo) dat zich jaarlijks in de Kamer moet verantwoorden. Dit is een uitvloeisel van een amendement bij de eerdere herziening van de wetgeving rond zbo’s. De regering schafte in 2007 een jaarlijks oordeel af, omdat de verantwoordelijke bewindspersoon op verschillende momenten verantwoording aflegt aan de Eerste en Tweede Kamer. De Tweede Kamer wilde deze verplichting voor wat betreft de NZa echter handhaven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top