ACTUEEL

Van Boxtel wil daadkracht bij aanpak AWBZ

Menzis-topman Roger van Boxtel wil dat het kabinet het voornemen om de AWBZ door de zorgverzekeraars te laten uitvoeren snel concretiseert.  Zonder helder tijdspad zal de herijking van de AWBZ volgens Van Boxtel onherroepelijk verzanden.  Van Boxtel deed zijn pleidooi bij de presentatie van de jaarcijfers van Menzis.

'Ongerijmde situatie’

In een brief aan de Kamer liet staatssecretaris Bussemaker vorige week weten zorgverzekeraars een grotere rol te willen geven bij de uitvoering van de AWBZ. Niet langer de zorgkantoren, maar de zorgverzekeraars zouden de AWBZ ieder voor hun eigen klanten moeten gaan uitvoeren. Een uitstekend voornemen, vindt van Boxtel. “De AWBZ moet gerationaliseerd worden. Het is nu te veel een vergaarbak. Door de zorgverzekeraars de AWBZ te laten uitvoeren ontstaat meer samenhang tussen de zorgverzekeringswet en de AWBZ.”
Van Boxtel wil ook af van de “ongerijmde situatie” waarin verzekeraars een verzekering moeten uitvoeren waar ze zelf geen invloed op hebben.  “Wij zijn in drie regio’s uitvoerder van de AWBZ. De staatssecretaris gaat over de polisvoorwaarden, maar wij worden door de klant aangesproken en dan gaat het om onze reputatie en ons imago.” 

'Spijkers met koppen’

Van Boxtel vindt dat het kabinet bij de herijking van de AWBZ daadkracht moet tonen. “Als we niet sneller bewegen, stevenen we gelet op de groeiende zorgvraag en het stijgende arbeidstekort op een drama af”, aldus Van Boxtel. “Nederland is nog niet wakker genoeg op de vraag hoe we het stelsel solidair en betaalbaar kunnen houden. Die vraag wordt telkens weer een paar jaar naar voren geschoven.  Sla spijkers met koppen, dat is wat de sector vraagt!”

Trage besluitvorming

Typerend voor de trage besluitvorming is volgens Van Boxtel de gang van zaken rond de Stichting van de Zorg. Naar voorbeeld van de Stichting van de Arbeid zou dit adviesorgaan zich moeten buigen over structurele kwesties in de sector. “Meneer Van Dalen wacht nog steeds op antwoord”, vat Van Boxtel de stand van zaken samen. “Als het te lang gaat duren, ga ik zelf maar eens actie ondernemen.”
Doordat structuurvragen te weinig plaats krijgen op de beleidsagenda, hebben veldpartijen volgens Van Boxtel alle kans om zich in de waan van de dag vast te bijten. “Voor je het weet zitten we weer over de dagkoers van een tariefje te ruziën”, aldus Van Boxtel. “Het is nog steeds gelegitimeerd om oude patronen te volgen. Iedereen doet nog steeds het liefst zijn plas op het ministerie om maximaal resultaat te halen. Het is te gek voor woorden dat nu weer de huisartsen bij de minister zitten om te onderhandelen over het tarief, terwijl het hele oogmerk van de stelselwijziging was dat verzekeraars dat zouden doen.”

Gunstig resultaat

Hoewel Van Boxtel zich zorgen maakt over de staat van de gezondheidszorg, is 2008 met een technisch resultaat van 3,3 miljoen euro positief voor Menzis een goed jaar geweest. Het totale resultaat is weliswaar bijna 26 miljoen euro negatief, maar volgens Van Boxtel is dit puur te wijten aan de economische crisis. Op de basisverzekering speelde Menzis quitte, terwijl het eigen vermogen en de solvabiliteit intact bleven. “Als ik dat afzet tegen wat er verder op de markt gebeurt, dan is dat zondermeer een gunstig resultaat”, vindt Van Boxtel.

Topzorg

Van Boxtel is met name content over de uitbouw van het zorginkoopbeleid. Onder de noemer TopZorg voert Menzis een eigen kwaliteitslabel. Aanbieders die voor dit predicaat in aanmerking willen komen, moeten voldoen aan een reeks kwaliteitseisen, die samen met patiëntenverenigingen zijn opgesteld. In ruil daarvoor krijgen ze een hoger tarief. Volgens Van Boxtel bewijst het succes van TopZorg dat verzekeraars ook zonder hun klanten naar voorkeursaanbieders te dirigeren een sterke onderhandelingspositie kunnen verwerven. “Ik ga niet op de stoel van de verzekerde zitten. Die moet zelf kunnen bepalen waar hij of zij behandeld wordt. We gaan ook niet zeggen: als je naar een bepaalde aanbieder gaat, schelden we eigen het risico kwijt. Het is gewoon niet waar dat zulke incentives de enige manier zijn om scherp zorg te kunnen inkopen. Wat wij wel doen is aangeven welke aanbieders wij het beste vinden.  De klant vertrouwd ons daarin.  Liever iets meer geld voor betere kwaliteit dan altijd voor een dubbeltje op de eerste rij. ”

Totale transparantie

Van Boxtel verwacht dat kwaliteit in de toekomst alleen nog maar een grotere rol gaat spelen bij de zorginkoop. “We gaan onmiskenbaar naar een situatie van totale transparantie. In de VS zie je al dat patiënten kennis hebben van de track records van individuele artsen. Ziekenhuizen zullen straks de patiënt ook moeten laten zien hoe hoog de mortaliteits- of decubituscijfers zijn. Maar zulke informatie moet betrouwbaar zijn en dus met uiterste zorgvuldigheid verkregen worden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top