ACTUEEL

Schippers: bestrijden zorgfraude grote prioriteit

Het bestrijden van zorgfraude heeft voor minister Schippers (VWS) grote prioriteit. Fraude zet de betaalbaarheid van de zorg onder druk, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is een reactie op berichtgeving over fouten in de jaarrekeningen van de ziekenhuizen, fouten in de jaarcijfers van de verzekeraars en het niet serieus nemen van bestrijding van zorgfraude door zorgverzekeraars. De minister informeert in de brief over de maatregelen die zijn genomen om te zorgen dat ziekenhuizen tot een goede verantwoording van hun jaarcijfers kunnen komen.

Jaarcijfers zorgverzekeraars

Daarnaast informeert de minister over de fouten in de jaarcijfers van zorgverzekeraars en de strengere maatregelen die de Nederlandse Zorgautoriteit gaat nemen. De NZa had over 2011 al geconstateerd dat er veel te verbeteren is zowel bij de materiële controle als bij de fraudebestrijding door zorgverzekeraars. Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld dat zorgverzekeraars en hun accountants de uitkomsten van controles en onderzoeken beter moeten kwantificeren en dat zij risico’s voor bijvoorbeeld foute declaraties meer diepgaand moeten analyseren. Bij het onderzoek naar de juistheid van de financiële verantwoordingen ontdekte de NZa bij vijf zorgverzekeraars fouten, die niet waren ontdekt door interne en externe accountants. Het gaat hier vooral om administratieve rubriceringfouten voor een totaalbedrag van 490 miljoen euro.

Omdat de NZa deze zorgverzekeraars al eerder een aanwijzing gaf voor dit soort administratieve fouten, gaat zij nu strengere maatregelen nemen en voert een boete-onderzoek uit bij deze vijf zorgverzekeraars. In het boete-onderzoek onder-zoekt de NZa of zij een bestuurlijke boete gaat opleggen aan de desbetreffende zorgverzekeraars. “Om deze verbeteringen in te kaderen heeft de NZa op basis van de regel ‘Controle en administratie zorgverzekeraars’, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, nadere voorschriften gegeven voor de uitvoering van controles en fraudeonderzoeken. Hiermee wordt ook voorzien in de mogelijkheden van verdere inzet van formele handhavinginstrumenten, zoals boetes”, schrijft Schippers.

Financiële verantwoording

“De juistheid van de financiële verantwoordingen is een belangrijke pijler voor de werking van het vereveningssysteem. Daarom hecht ik er belang aan dat de NZa hier goed op let”, schrijft Schippers. “De NZa richt zich voor het komende vereveningsonderzoek 2012 specifiek op de controle van declaraties door zorgverzekeraars, de kwantificering van uitkomsten van controles en op de onderlinge vergelijking van de jaarcijfers van de zorgverzekeraars met hierbij aandacht voor afwijkende waarden. De NZa zal volgend jaar het stevigere handhavingsbeleid voortzetten.”

Controle op declaraties

Er staan zowel vanuit ZN, de Nza, als vanuit het ministerie van diverse activiteiten op het programma om verbeteringen in de controle op declaraties te bereiken, aldus Schippers. “Zo zullen de brancheorganisaties van zorgaanbieders in toenemende mate worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor correct declareren en hoe dat beter in te vullen. Een andere verbetering waar ik belang aan hecht is het betrekken van patiënten bij de controle. Hiertoe is het van belang dat zorgnota’s die zorgverzekeraars aan hun verzekerden verstrekken, winnen aan helderheid.” De minister komt dit voorjaar terug op de voorgang op dit punt.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van der Hoeven

28 maart 2013

Kracht van de massa!

De grootste kans op succes is het betrekken van verzekerden bij de controle op nota's. Mijn ouders belden de leverancier van elastische kousen met de vraag hoe het kon dat de rekening zo hoog was. Met daarbij de mededeling dat zij de zorgverzekeraar ook op de hoogte zouden stellen. Moesten ze vooral doen was de reactie van de leverancier. Na afloop van het gesprek werden zij binnen een minuut teruggebeld. Resultaat: halvering van de rekening. Kassa voor de verzekeraar! En dus voor de verzekerden. Laat verzekerden weten dat 1 telefoontje al een verschil kan uitmaken. Dan creëer je een enorme kracht met z'n allen.

Top