ACTUEEL

VWS-miljoenen helpen transparantie niet verder

VWS-miljoenen helpen transparantie niet verder

Ondanks de ontwikkeling van 800 indicatoren en de besteding van minstens 31 miljoen euro is het ministerie van VWS er niet in geslaagd kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen, die de patiënt, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inzicht geven in de kwaliteit van zorg. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport 'Indicatoren voor kwaliteit in de zorg'

Het rapport van de Algemene Rekenkamer bekijkt de vorderingen die er sinds 2009 van overheidswege op het gebied van transparantie in de zorg gemaakt zijn. Uit het rapport blijkt ondermeer dat zorgverzekeraars de transparantie rond de kwaliteit van de zorg nog niet dusdanig vinden dat ze daar blind op kunnen varen.

Bruikbaarheid

Sinds 1996, toen de Kwaliteitswet Zorginstellingen werd aangenomen, hebben bewindspersonen van VWS en de verschillende zorgsectoren getracht om de kwaliteit van de zorg transparant te maken. Hiervoor werden de afgelopen jaren ruim 800 indicatoren ontwikkeld. De afgelopen vijf jaar is door VWS 31 miljoen euro uitgegeven ondersteuning bij de ontwikkeling van indicatoren. De bruikbaarheid van de ontwikkelde sets blijkt echter erg tegen te vallen. Ook zijn de indicatorensets niet stabiel genoeg en laat de kwaliteit van de sets te wensen over. Indicatoren om de uitkomsten van zorgverlening te meten blijken nauwelijks ontwikkeld te zijn.

Koploper

In een reactie op het rapport stelt minister Schippers dat de eigenlijke ontwikkeling van de indicatoren en meetinstrumenten pas vanaf 2006 echt begonnen is, omdat patienten pas sinds die tijd iets te kiezen hebben. Volgens de minister behoort Nederland internationaal tot de koplopers wat de indicatoren voor de kwaliteit van zorg betreft.

Kwaliteitsinstituut

Schippers erkent wel dat er nog het nodige moet gebeuren om de zorg transparanter te maken. Het nieuwe Kwaliteitsinstituut zal daar volgens haar een belangrijke rol in spelen.

De Algemene Rekenkamer raadt haar aan om in het Kwaliteitsinstituut verschillende partijen bij elkaar aan tafel te zetten, en per sector te bekijken of nieuwe (web)mogelijkheden voor meer transparantie kunnen zorgen. Ook een goede balans tussen zorginhoudelijke en organisatorische indicatoren en cliëntervaringen is volgens de Rekenkamer belangrijk.

Download hier het volledige rapport 'Indicatoren voor kwaliteit in de zorg' van de Algemene Rekenkamer

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

28 maart 2013

Misschien een idee om het absurde top 100 lijstje van invloedrijke personen van Skipr te vervangen door één dus die er wel enigszins toe doet?

Anoniem

28 maart 2013

En hoeveel heeft de Rekenkamer uitgegeven om tot de open deur in te trappen?

Anoniem

28 maart 2013

Het beleid van Schippers wordt flink gekraakt. Nu wordt duidelijk waarom Schippers zo'n ferm standpunt inneemt ten aanzien van de publicatie van de ziekenhuis sterfte (SMR's).

van Heemstra ZorgSteedsBeter

29 maart 2013

Van een 'centrale rekenkamer' mag je deze aanbevelingen verwachten, maar de vraag is of de zorg hier beter van wordt. Breng wél alle hens (uitvoerende vakmensen!) aan dek om zélf, samen te ontwikkelen wat meetbare kwaliteit is in strakke relatie met de beleving daarvan op patienten. Maar a.j.b geen poging ondernemen om daar weer nieuwe organisaties om heen te bouwen! In de maatschappij ontwikkelen zich juist kwetsbare kiempjes in een gezonde beweging richting zelf-sturing, dus zelf denken en verantwoordelijkheid nemen, in plaats van centrale pogingen dit op te leggen. Breng die beweging ajb niet weer om zeep!

van Essen

29 maart 2013

In de aanbeveling van de Rekenkamer zit ook gelijk het grootste probleem namelijk: Een grote diversiteit aan gewenste sturingsinformatie en in niveau varierend van directe patientenzorg tot stelselbesturing. Die diversiteit is moeilijk samen te vatten in een beperkte set waar iedereen wat aan heeft.

Epping

31 maart 2013

Als we nu eens gewoon zorgpaden zouden gebruiken zoals ze bedoeld zijn, heb je een perfect kwaliteitsinstrument in handen. (Geen zorgpaden zoals ze nu zo vaak te zien zijn: veredelde protocollen.) De crux zit in variantie analyses obv onderbouwde afwijkingen op de standaard. Zijn al die kwaliteitsindicatoren niet nodig, geen investeringen om de (EPD) systemen, data warehouses, etc. aan te passen. Administratieve last neemt af (bezuiniging..!). We zijn wel hardleers en vele miljoenen verder terwijl dit ECHT laaghangend fruit is. (kan ook nog in de keten worden toegepast en dan niet obv financiele driver...

rietveld

2 april 2013

Lees het prachtige hilarische boek 'Cathedralen bouwen' (of: Bouw een cathedraal) van filosoof, ICT-er en cathedralen.liefhebber Daan Quakernaat of ga naar een lezing van hem. Dat is echt veel nuttiger dan honderdduizend onderzoeken en indicatoren.
Mechtild Rietveld (Opvoedpoli)

Top