ACTUEEL

NZa houdt Skewiel overeind

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verleent 650 duizend euro steun aan zorggroep Skewiel in Friesland. Dankzij de financiële stoplap kan zorggroep Tellens de in financiële problemen geraakte instelling alsnog overnemen. 

Bijzondere situatie

De NZA-steun is opmerkelijk. Normaal gesproken verleent de marktmeester geen steun aan thuiszorginstellingen. Volgens de NZa betreft het hier echter een bijzondere situatie. Zorggroep Skewiel geldt in Nederland als een van de voortrekkers op het gebied van extramuralisering. De instelling verleent intramurale zorg aan verpleeg- en verzorgingshuiscliënten, maar Skewiel beschikt niet over een eigen gebouw.  Dankzij de nauwe betrokkenheid van de lokale gemeenschap kan Skewiel ook voor de zwaardere categorie patiënten met een ZZP-indicatie voldoende zorg in de thuissituatie leveren. Maar doordat Skewiel geen huisvestingscomponent kan doorberekenen,  is de instelling financieel  kwetsbaar gebleken.

Onwenselijk

Daarbij constateert de NZa dat vervangende intramurale zorg in de regio niet aanwezig is. Het gebouw dat Skewiel bezat is gesloopt. Daardoor zouden de huidige cliënten moeten worden verspreid over verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. Dit is door de grote afstand voor de patiënten onwenselijk, vindt de NZa. Bovendien zijn er in de regio wachtlijsten.

Niet kostendekkend

Door de zeer beperkte omvang van Skewiel en te hoge personeelskosten kan het zorgconcept niet kostendekkend door Skewiel worden uitgevoerd. De forse verliezen over de afgelopen jaren leidde Skewiel tot de conclusie dat het vernieuwende zorgconcept niet zelfstandig kon worden voorgezet. De enige reële overnamekandidaat was Zorggroep Tellens. Tellens weigerde echter de financiële problemen van Skewiel over te nemen.

Zorgconcept intact

Strikt genomen komt Skewiel op grond van de beleidsregel steunverlening AWBZ niet in aanmerking voor steunverlening, stelt de NZa. Deze geldt namelijk alleen voor intramurale zorginstellingen. Maar vanwege de bijzondere omstandigheden rond Skewiel wil de NZa de beleidsregel niet onverkort toepassen. Voorwaarde voor de steun is wel dat zorggroep Tellens het zorgconcept intact houdt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top