ACTUEEL

Leveste en Refaja willen fusie doorzetten

Leveste en Refaja willen fusie doorzetten

De raad van bestuur van Zorggroep Leveste Middenveld (ZLM) wil de fusie tussen het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen met het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal doorzetten. Dinsdag heeft het bestuur van ZLM een fusiedocument met adviesaanvraag is gestuurd naar de medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden.

De raad van bestuur wil in mei een besluit over de fusie nemen. Medewerkers in Hoogeveen en Emmen krijgen komende week een toelichting op de ontwikkelingen.

Kritiek

De gemeenteraden van Hoogeveen en De Wolden hebben half maart de raad van bestuur van ZLM opgeroepen de voorgenomen fusie met het Refaja ziekenhuis uit te stellen of te heroverwegen. De gemeenteraden zijn bang dat de zorgfunctie van ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen verzwakt wanneer ZLM het Refaja ziekenhuis overneemt. Ook stellen zij dat dat er geen operationele noodzaak aanwezig is voor een fusie. Ook een deel van de medische staf twijfelt aan de meerwaarde en noodzaak van een fusie.

Leveste heeft hierop een gesprek gehad met de gemeenteraden en haar standpunt uitgelegd. "De raad van bestuur heeft uitgelegd dat de ziekenhuizen elkaar nodig hebben," aldus een woordvoerder van ZLM. "De gemeenteraden hebben zeer positief gereageerd op het feit dat Ziekenhuis Bethesda 24 uur, 7  dagen in de week open blijft, inclusief Spoedeisende hulp, verloskunde en faciliteiten voor opnames en operaties. Ook was er meer begrip voor het feit dat de genoemde krachtenbundeling noodzakelijk is gezien oplopende kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van heelkunde."

Ook binnen de ziekenhuizen bestond aanvankelijk nogal wat scepsis over de fusieplannen, maar volgens een woordvoerder van ZLM wordt dat steeds beter: "Als er grote veranderingen aankomen zoals deze, wordt daar uiteraard kritisch naar gekeken. (...) Naast kritische geluiden zijn er ook steeds meer vakgroepen en maatschappen die over intensieve samenwerking met elkaar spreken over de drie locaties heen."

Lang traject

De gesprekken over een fusie tussen de noordelijke ziekenhuizen stammen van oktober 2011 toen bekend werd dat ZLM onderzoek deed naar een samenvoeging van de twee Drentse ziekenhuizen en een intensieve samenwerking met het Refaja in Stadskanaal. Later veranderden de plannen in een fusie van alledrie de betrokken ziekenhuizen. In september 2012 werd een verzoek voor een fusie ingediend bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).~

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Gerard, Henk, Fatima en Anoushka ( vk's)

4 april 2013

Achterlijk gedoe. Niks geleerd daar in Groningen. Jammer voor de medewerkers en het gewone volk, met de fusie zullen zeker 20 a 30% van het personeelsbestand hun baan kwijt raken. De medische staven en de directies hebben zoals altijd nergens last van. Die krijgen een bonus in het slechtste geval. Schoften van dokters die dit het Nederlandse volk aandoen. Overal hetzelfde patroon. Zaterdag allemaal naar het Malieveld mensen en desnoods bezetten we het Binnenhof. De macht van de VVD en Schppers moet gebroken worden. Zij willen het grote graaien doorzetten ten koste van onze werkgelegenheid. Laat je niks meer wijs maken. Beesten zijn dokters en politici! Bloedhonden.

Aan het Slotervaart kan je zien waar het dokters echt om gaat. Niks dan geld en macht. De beuk erin. De barricaden op. En een hetze tegen de graaiers van specialisten. Laat niemand ontkomen met ons geld!

Anoniem

4 april 2013

beste gerard en anderen.
Waarom zoveel haat richting de dokters???
Strategische beslissingen in de zorg worden al lang niet meer genomen door dokters, maar door overheid - zorgverzekeraars en ziekenhuisdirecties.
Richt daar je pijlen maar op. Dokters , verpleegkundigen en vooral de patienten zijn "lijdend voorwerp" , als die de handen ineen slaan wordt de zorg anders ingericht!!

Top