ACTUEEL

ActiZ: Abvakabo doet aan stemmingmakerij

ActiZ: Abvakabo doet aan stemmingmakerij

De organisatie van zorgaanbieders ActiZ is boos op vakbond Abvakabo FNV. ActiZ stelt in een bericht op de website dat de vakbond bewust onrust creëert met acties bij zorgaanbieder Amsta. Volgens ActiZ worden met deze acties "vooral zorgmedewerkers en cliënten gedupeerd."

De Abvakabo is al een aantal maanden bezig met actievoeren bij Amsta. Zo werd op 2 februari 2013 het Sarphatihuis, een verpleeghuis van Amsta, gedurende enkele uren bezet. Eind maart bood de Abvakabo zo'n veertig meldingen over misstanden bij Amsta aan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De meest recente actie is de opening van een glazen huis vor de deur van het Sarphatihuis. Medewerker Alvaro van Amsta ligt van 3 tot 5 april 2013 in een bed in een glazen huis voor de deur van het Sarphatihuis.

Slecht daglicht

ActiZ veroordeelt dit soort acties, die zij bestempelt als stemmingmakerij. “Wij hebben de indruk dat Abvakabo FNV vooral bezig is om zichzelf te positioneren en leden te werven,” zegt Aad Koster, directeur van ActiZ. “Het belang van hard werkende zorgmedewerkers is hiermee niet gediend. De zorg komt in een slecht daglicht te staan, terwijl we juist volop bezig zijn om nieuwe medewerkers te werven en mensen verder op te leiden. Voor Amsta, maar zeker ook voor de cliënten zijn dit soort acties vervelend, want het brengt veel onrust.”

Voor ActiZ is de maat nu vol. “De vakbond gebruikt al maanden een aantal zorgorganisaties als specifiek mikpunt voor haar beleid van ‘organising’. Met dit beleid wil Abvakabo FNV meer als actievoerende bond aan de weg timmeren en leden winnen,” aldus ActiZ.

Boos

De vakbond en medewerkers zijn boos omdat ze naar eigen zeggen niets terugzien van de 3,5 miljoen euro die Amsta jaarlijks krijgt voor 'meer handen aan het bed'. Wel is er geld uitgegeven aan onder meer roosterplanners, beleidsontwikkelaars en coördinatoren. Omdat er vaak te weinig zorgpersoneel is, krijgen bewoners niet de zorg die ze verdienen, stelde de Abvakabo eerder.

Goedgekeurd

Zorgverzekeraar Achmea ziet geen aanleiding om controles uit te voeren bij Amsta naar de besteding van de extra gelden. “Achmea heeft geen concrete aanwijzingen dat de investeringsmiddelen door Amsta onjuist zijn besteed. In 2012 hebben we de aanvraag over de wijze waarop Amsta deze middelen wilde besteden goedgekeurd. Medio juli van dit jaar kunnen we een uitspraak doen of deze gelden ook conform aanvraag zijn besteed. We beoordelen dit aan de hand van de jaarcijfers die we dan zullen hebben ontvangen. Deze controle voeren we uit bij alle instellingen die intensiveringsmiddelen toegekend hebben gekregen. Er loopt dan ook geen speciaal onderzoek naar de situatie bij Amsta,” aldus Achmea in een verklaring op de site van Amsta.

9 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

4 april 2013

Zegt Actiz dus dat de vreselijke dingen die de medewerkers vertellen dan niet kloppen? Dat het prima gaat in het sarphatihuis? Ik vraag me af of zij zelf hun eigen moeder daar zouden achterlaten namelijk. Misschien moeten zij eens met de medewerkers en bewoners daar praten voordat ze 'stemmingmakerij' roepen!

van Leeuwen

4 april 2013

Is er in Amsterdam niet iets structureler aan de hand?
Waarom is het aantal keren dat zorgorganisaties onder verscherpt toezicht worden gesteld, juist in Amsterdam zo sterk toegenomen en aanzienlijk hoger dan in de rest van het land? Is er niet sprake van een structureel kwaliteitsprobleem in deze stad?
Ik denk dat dit het echte probleem is. Samen dat oplossen is zinvoller.

Sterk

4 april 2013

@anoniem als je het artikel goed leest dan zie je dat de problemen niet ontkent worden. Maar dat het argument en de wijze van actievoeren niet kloppen. Abvakabo heeft het over de intensiveringsmiddelen en niet over de mistanden waar jij naar verwijst. Abvakabo is voor elk overleg bij verschillende zorgorganisaties uitgenodigd om te praten over de kwaliteit van zorg, maar komt zonder reden niet opdagen. Is dat opkomen voor goede zorg en opkomen voor je medewerkers?! Terwijl als er een camera staat Lilian Marijnissen steeds klaarstaat. Als zij wel aan de tafel zitten, dan pleiten ze voor een andere cao terwijl deze bindend is verklaard (bij de onderhandelingen liep de Abvabo zelf weg) en kan niet door 1 organisatie verandert worden. De eisen zijn dus niet realistisch. De zorg kan en moet beter, maar als je je meer in de materie verdiept zie je dat de acties van Abvakabo een heel ander doel hebben (leden werven) en dat zij ook de waarheid wel heel creatief invullen.

Anoniem

4 april 2013

ActiZ zelf gebruikt alle mogelijke middelen om haar doel te bereiken en hanteert het motto het doel heiligt alle middelen. Prima, maar dan kan het terechtwijzen van de tegenspeler wel eens repercussies hebben wanneer de werkwijze van ActiZ boven tafel komt.

Rademaker

4 april 2013

@Anoniem "Actiz zelf gebruikt alle mogelijke middelen..." ZOals?? Aan de CAO onderhandelingstafel zitten? Toekomstplannen maken voor de langdurige zorg?

De koning

5 april 2013

Abvakabo heeft een terecht punt. Recent stuurde staatssecretaris van Rijn ook een brief naar de tweede kamer waarin hij Abvakabo gelijk gaf.
Het moet eens afgelopen zijn met de arrogantie van de zorgbestuurders.

Anoniem

5 april 2013

Overigens is inmiddels door RTL achterhaald dat de bewuste "stakende medewerker" helemaal geen medewerker van Amsta is, maar een werkloze ongediplomeerde. Ik snap niet dat de bond dit soort methoden van desinformatie hanteert om een punt te maken. Was er onder de 3.000 echte Amsta-medewerkers nu niemand te vinden die het Abva verhaal wilde vertellen?

Rademaker

5 april 2013

Voor de in de waarheid geinteresseerde lezer:
http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/04_april/04/binnenland/stakende_zorgmedewerker_blijkt_werkloze.xml

Anoniem

7 april 2013

De beste jongeman die drie dagen in het bed lag was een jongeman die werkte voor Amsta en die zijn contract niet verlengd zag worden. Dit terwijl er juist behoefte is aan zorgverleners. Dus terecht dat juist deze jongeman in het bed lag: terwijl amsta 3,5 miljoen krijgt voor extra personeel en het personeel niet voor het oprapen ligt in amsterdam, verlengt Amsta niet het contract van deze medewerker...

Top