ACTUEEL

Kamer verzacht eigen bijdrage AWBZ

Huiseigenaren hoeven niet meteen een hogere eigen bijdrage voor verblijf in een zorginstelling te betalen. Vergoedingen voor letselschade mogen ook niet meer leiden tot een hogere eigen bijdrage in de langdurige zorg (AWBZ).

Klachten eigen bijdrage

Met deze maatregelen komt de Tweede Kamer tegemoet aan de stroom van klachten die bij alle fracties binnenkwam sinds bewoners van verzorgingshuizen vanaf begin dit jaar een hogere eigen bijdrage moeten betalen als ze over eigen vermogen beschikken.

Pgb

De waarde van het huis telt ook mee, terwijl huiseigenaren vaak niet over dat vermogen kunnen beschikken. Daarom hoeven ze nu pas te betalen als ze hun huis hebben verkocht, vindt een meerderheid van de Kamer. Tot die tijd krijgen ze een betalingsregeling. Veel fracties vonden het ook oneerlijk dat mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) een hogere eigen bijdrage moeten betalen. Een pgb is een bedrag om zorg in te kopen en zou niet als vermogen gezien moeten worden.

SP en PVV willen helemaal af van de eigen bijdrage op basis van het vermogen. Ze maakten zich er kwaad over dat regeringsfracties PvdA en VVD al voor het debat van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) hadden gehoord hoeveel hun voorgestelde aanpassingen kosten.

Dat letselschadevergoeding niet meer meetelt, kost niet zoveel, want het gaat om weinig mensen. Huiseigenaren krijgen alleen maar uitstel van betaling, dus kost deze verzachting van de maatregel geen geld. Het meetellen van het vermogen moet 200 miljoen opbrengen.

Vermogen ouderen

De Kamer vroeg Van Rijn eerder al naar berichten dat veel ouderen hun geld aan het wegsluizen zijn om te voorkomen dat ze een hogere eigen bijdrage moeten betalen. De staatssecretaris verwees in zijn schriftelijke antwoord naar de inschatting van zijn voorganger dat dit wel mee zal vallen omdat het grootste deel van het vermogen intact blijft. Overigens wordt de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld aan de hand van het vermogen van twee jaar geleden. Daarom heeft het wegsluizen van geld niet meteen effect. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 april 2013

Als je vermogen hebt opgebouwd bestaande uit een eigen huis, dan is dat vast niet aankomen waaien. Wij hebben altijd hard gewerkt om de armoede voor te blijven. Wij hebben 2 chronisch zieke kinderen die een vermogen hebben gekost. Omdat zij niet in de gelegenheid zijn om zelf door werken een inkomen te vereffen zijn wij van plan om hun een letselschadevergoeding te geven. Omdat zij zich niet in hun eigenonderhoud kunnen voorzien.
Vind het prettig om te horen dat dit niet bij de eigenbijdrage zal tellen. Wij hebben trouwens bij de notaris ook laten beschrijven dat dit geld niet gebruikt mag worden in geval
ze in een instelling zouden komen. Op chronisch zieken is al 15 jaar flink op bezuinigd en als je goed rekent ook veel eigenbijdragen die zij van hun Wajong niet kunnen betalen. Wij hebben altijd over ons zuur verdiende geld belasting betaald. Het was soms racen tegen de klok. De verzorging, ziekenhuisopnames , bezoek, en werken.

Anoniem

8 april 2013

Ik heb een patiënte (94 jaar) die haar hele leven gewerkt heeft als boerenmeid, waar ze heel trots op is. Zij heeft hierdoor geen pensioen opgebouwd en krijgt alleen AOW. Ze heeft de laatste jaren haar broer verzorgd en toen die is overleden had zij het huisje. Heeft dat huisje verkocht en is heel spaarzaam geweest. Zij wilde graag haar laatste jaren onbezorgd kunnen leven. Nu zit zij in een bejaardenhuis en moet sinds 1 januari j.l. 1700,- euro per maand betalen en dat terwijl ze alleen AOW krijgt. Schande die nieuwe regels.

Top