ACTUEEL

Vrije prijzen impopulair bij apotheker en verzekeraar

Nog maar 26 apothekers hebben met zorgverzekeraars afgesproken dat ze een hogere vergoeding per recept krijgen in ruil voor het bieden van meer service en kwaliteit aan klanten. Beide partijen staan nog niet bepaald te trappelen om over de prijzen te gaan onderhandelen.

Contracten eerste kwartaal 2008

Dat staat in een rapport vande Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de contracten die in het eerste kwartaal van dit jaar zijn afgesloten. Dit jaar mogen apothekers en zorgverzekeraars voor het eerst tarieven afspreken die boven het landelijke maximum liggen. Deze regeling loopt vooruit op de vrije prijzen die per 2011 zouden kunnen gaan gelden.

Vertrouwen

De NZa denkt dat beide partijen elkaar nog niet helemaal vertrouwen. Apothekers en verzekeraars hebben de laatste tijd ruzie gemaakt over pogingen van de verzekeraars de prijzen van medicijnen te drukken. Apotheken kregen bijvoorbeeld van Agis alleen een hogere vergoeding als ze reclamefolders van de verzekeraar op de toonbank zetten. Daar zaten de apothekers niet op te wachten.

Afwachtende houding

Bovendien werd pas rijkelijk laat bekend dat de tarieven dit jaar flexibel zouden worden. Bij het vaststellen van hun premie hadden zorgverzekeraars hier nog geen rekening mee kunnen houden. Net als de apothekers bleven ze liever de kat uit de boom kijken, omdat de overheid nogal snel met allerlei nieuwe regels komt en de financiële crisis in aantocht was.

Onderhandelingen tarieven apothekers

Niet alle betrokkenen gaan ervan uit dat het dit jaar veel beter zal gaan met onderhandelingen over de tarieven. Apothekers en zorgverzekeraars zijn het niet altijd eens over de meerwaarde die een apotheek voor een hogere prijs kan leveren. Verder zijn ze nog niet gewend om met elkaar te onderhandelen.

Contractering hogere tarieven

Toch vindt de NZa het bemoedigend dat er door enkelen al hogere tarieven zijn afgesproken. De zorgautoriteit gaat ervan uit dat de hobbels in de contractering in de loop van dit jaar deels worden gladgestreken. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top