ACTUEEL

'Collaborative care model’ verbetert depressie-zorg

De huisartsenzorg voor mensen die lijden aan een depressie kan aanzienlijk worden verbeterd door te werken volgens het nieuwe ‘collaborative care model’. Dat stelt Klaas Huijbregts. Hij promoveert op 8 april bij VUmc op zijn onderzoek naar nieuwe samenwerkingsvormen in de zorg.

Huisartsenzorg

“Zorg volgens dit nieuwe samenwerkingsmodel is tot vijf keer effectiever dan de gebruikelijke zorg in de huisartspraktijk”, zegt Huijbregts. In het ‘collaborative care model’ werken huisartsen intensief samen met een psychiater en andere hulpverleners in de eerste lijn volgens een in de VS ontwikkelde methode. Dit blijkt in het promotieonderzoek van Huijbregts veel effectiever dan de gebruikelijke huisartsenzorg.

Kosten

“Die uitkomst is van groot belang omdat depressie over niet al te lange tijd na hart- en vaatziekten de aandoening met de hoogste maatschappelijke kosten zal zijn en bovendien met name door de huisarts behandeld wordt”, aldus Huijbregts.

Collaborative care model

Binnen het collaborative care model houdt de huisarts de regie, geholpen door een zogeheten caremanager. Deze caremanager, bijvoorbeeld een verpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog, houdt de voortgang van de behandeling in de gaten en biedt kortdurende gesprekstherapie aan. Een ander belangrijk onderdeel van het model is dat de psychiater gemakkelijk bereikbaar is voor overleg. Zo kunnen veel patiënten in de eerste lijn effectief behandeld worden en kan de druk op de gespecialiseerde en duurdere tweedelijns GGZ afnemen.

Depressie

Als aandachtspunt voor vervolgonderzoek noemt Huijbregts de belangrijke rol die lichamelijke klachten spelen. Voor veel patiënten is een depressie niet alleen een  psychische, maar juist ook een lichamelijke ervaring. Zij hebben naast somberheid ook veel last van bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn, of darmklachten. Deze groep profiteert zowel minder van collaborative care als van de gebruikelijke zorg. In het proefschrift wordt een aantal mogelijkheden besproken om de zorg voor deze patiënten te verbeteren en zo de kloof tussen lichaam en geest te overbruggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top