ACTUEEL

‘Winst zorgverzekeraar moet terug naar verzekerde’

‘Winst zorgverzekeraar moet terug naar verzekerde’

Zorgverzekeraars zouden eventuele winsten moeten laten terugvloeien naar verzekerden door de premies te verlagen. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid zaterdag bepleit in het consumentenprogramma Kassa.

Minister Schippers van Volksgezondheid rekent erop dat zorgverzekeraars volgend jaar hun premies verlagen. De verzekeraars maken dit jaar zoveel winst, dat ze zich dit volgens de minister kunnen veroorloven.

Maatschappelijk noodzakelijk

Schippers reageert in de uitzending van Kassa op ideeën van kijkers om te bezuinigen op de gezondheidszorg. Eén voorstel is dat de winst van de verzekeraars teruggaat naar de zorg. De minister laat in een reactie weten dat dergelijke winsten ten goede zouden moeten komen aan de premiebetaler. “Ik zou liever willen dat ze de winst niet in de zorg staken, maar dat de premie omlaag gaat”, reageert Schippers. Ze belooft de verzekeraars hierop aan te spreken. “Ik vind dat het maatschappelijk gezien absoluut noodzakelijk is dat als je zulke winsten maakt, we dat terugzien in de premie.''

Verrast

In februari verzuchtte Schippers dat eerdere voorstellen van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) vaak op weerstand stuitten. Ze riep organisaties op om ook zelf met ideeën te komen. Daar is tot september de tijd voor. Inmiddels heeft Schippers al twintig zorgpartijen gesproken en zo'n duizend burgers hebben een e-mail gestuurd naar het ministerie.
“Minister Schippers is daar positief door verrast”, reageert een woordvoerder. “Velen zien blijkbaar in dat we wat moeten doen om de zorg betaalbaar te houden. Opvallend is dat we nu voor het eerst reacties van burgers krijgen op wat uít het pakket kan, in plaats van alleen brieven over wat er niet uit mag of erin moet.''

Opportunistisch

Ouderenbond ANBO is blij dat de minister openstaat voor initiatieven vanuit de maatschappij, maar noemt Schippers' ideeën over premieverlaging “opportunistisch''. Directeur Liane den Haan: “De koopkracht daalt, dus het is een zeer gemakkelijk pleidooi van de minister om de winst die de zorgverzekeraars maken terug te laten vloeien naar de burger. Snelle winst voor het kabinet. Echter, de kwaliteit van de zorg staat gigantisch onder druk, ironisch genoeg door diezelfde bezuinigingen. Het zou de minister sieren om zich daar wat drukker om te maken en zich iets minder opportunistisch op te stellen''. (ANP/Skipr)

8 Reacties

om een reactie achter te laten

G K Mitrasing

7 april 2013

Private ondernemingen die winst moeten maken en dan teruggeven? Gaat ze ook andere ondernemingen bellen en aanspreken?

Anoniem

7 april 2013

De winsten zouden niet zo hoog zijn als de zorgverzekeraars onderling fel concurreerden om de gunsten van de verzekerden. Blijkbaar hebben ze teveel marktmacht.

De minister moet dus geen apel doen op de zorgverzekeraars om de winst terug te boeken. Ze moet ze zorgen dat de zorgverzekeraars bloot komen te staan aan de tucht van de markt.

En hoe weet ze of de zorgverzekeraars voldoende concurreren? Juist, doordat de winst daalt naar een maatschappelijk acceptabel niveau.

Trossel

8 april 2013

Het is en blijft een complex verhaal. Op de eerste plaats zijn zorgverzekeraars private ondernemingen, dikwijls onderlinge waarborgmaatschappijen, waarbij de ‘winst’ terug moet naar de leden. Ten tweede heeft de overheid bepaald dat de zorgverzekeraars verantwoordelijk zijn (de regie moeten voeren) voor de kwaliteit van de zorg en tenslotte zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk gemaakt voor het zo goedkoop mogelijk inkopen van de zorg. Omdat het private ondernemingen zijn in de financiële sector vallen de zorgverzekeraars onder het regime van De Nederlandsche Bank. Dit betekent dat zij minimaal 9% van de jaarlijkse kosten van de zorg moeten aanhouden als reserve. Dit en de voornoemde drie zaken gaan niet samen. Het is onbegrijpelijk dat de minister dat nog niet door heeft. Het hele systeem klopt niet. Natuurlijk kan de zorg goedkoper, maar begin dan te snijden van boven af aan, eerst door de opperhuid, net zoals in de chirurgie. Ga echt snijden in de regelgeving, geef zorgondernemers de ruimte, ga niet snijden daar waar er al een groot probleem is. Je kan bijvoorbeeld mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en daar hulp bij nodig hebben, zo maar los en aan hun lot overlaten. Bescherm de zwakkere en snij in de luxe. Wees niet penny wise and pound foolish. Haal al die lagen die zich bezig houden met het (ont)regelen van de zorg er uit, schrap organen als CIZ, zet het mes in accountancy regels en maak de zorg weer de zorg.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

8 april 2013

Beter dan dit halfslachtige privatiseringsbeleid zou zijn om de zorgverzekeraars te laten opgaan in één, publieke zorgverzekeraar. De grote voordelen daarvan staan beschreven op www.gezondezorg.org/een-zorgverzekeraar. Onder andere levert het een veel effectievere zorgregisseur op, in termen van management van de kosteneffectiviteit van zorgaanbieders.

Wim van der Meeren

8 april 2013

Het is een beetje vreemd dit als een origineel voorstel te zien. Het is de bedoeling dat de zorgverzekeraar met de beurs van de verzekerde zorg inkoopt. Als die daar succesvol in is, dan behoort dat een gunstig effect op de premie te hebben.
Natuurlijk let de Nederlandse Bank scherp op de solvabiliteit, die inmiddels minimaal 11% (niet 9) moet zijn.
Die eis wordt verder verhoogd (Solvency II).
Nu de praktijk: Volgens de berekeningen van het kabinet van afgelopen zomer had de premie 100 euro per jaar moeten stijgen (de rekenpremie). Er waren immers extra zaken (bv opleidingskosten medici) onder de Zvw gebracht.
CZ heeft de premie met zo'n 30 euro laten dalen!
CZ heeft 3,4 miljoen verzekerden, waarvan 2,6 miljoen premie betalen (jonge kinderen niet).
CZ heeft dus over 2013 reeds ruim 330 miljoen teruggesluisd naar haar verzekerden.
Fantastisch nieuws dus als zorgverzekeraars mooie resultaten halen! En noem het nou geen winst, want dat suggereert dat die aan iemand uitgekeerd kan worden en dat is niet zo. CZ is een Onderlinge Waarborg Maatschappij, waar de leden profiteren van de resultaten.

Anoniem

8 april 2013

Klinkt allemaal zo mooi waren het niet dat Schippers dan ineens behoefte heeft om de eigenbijdrage nog verder te verhogen . Kortom dit zal het zoveelste sprookje zijn waar de burger mee verder achteruit gaat en de overheid zijn hebzucht naar geld kan bodvieren

Anoniem

8 april 2013

@Wim van der Meeren: mooi reclamepraatje voor CZ waar u ongetwijfeld zult werken. Echter, als er zulke enorme bedragen overblijven, dan moet daar iets mee. De verzekeraars schermen met termen als "beste zorg" en zo, maar waar ze alleen in geinterreseerd zijn bij de inkoop is de laagste prijs. De kwaliteit die ingekocht wordt wordt dmv discutabele lijstjes gestaafd, die afbreuk doen aan de door de professionals geleverde kwaliteit. De ziekenhuizen en specialisten worden tot op het bot uitgeknepen en de verzekeraar houd een enorme smak geld in de zak. Wij hebben afgelopen jaar, na bekend worden van de cijfers, feitelijk wekenlang gratis (!) onze medisch specialistische zorg verleend in ons ziekenhuis. Welke beroepsgroep doet ons dat na!!
Alle ogen zijn gericht op de efficiency in de ziekenhuizen. Komt er ook een benchmarking voor de zorverzekeraars?? Hoe weten we of zij wel zo goedkoop en efficient werken als maar mogelijk is? Als ik zie hoe de kantoren uit marmer zijn opgetrokken en de forse wagenparken die beheerd worden, denk ik dat daar ook nog wel een slag te halen valt. Alles wat daar bespaard wordt, kan natuurlijk te goede komen aan verlagen van de premie.

vd Peijl

8 april 2013

Verzekeraars zijn nooit te vertrouwen geweest. Alles gebaseerd op dikke winsten. Weten jullie al het nieuwste?
Ik heb onderleggers nodig (chronische klachten) Ik bestel blijkbaar te weinig. Wat is er bedacht? Er wordt een opslag in rekening gebracht door de verzekeraars vanaf 2013.
Het is alsof je naar AH gaat en 1 liter melk koopt. Mevrouw, u koopt te weinig. Daardoor moet u meer betalen.
Wie verzint zoiets? Ik neem aan dat de regering van deze maatregel iets afweet?. Zou wel graag een reactie hierop willen. Bedankt.

Top