ACTUEEL

Psychologen voelen zich door IGZ buitenspel gezet

Psychologen voelen zich door IGZ buitenspel gezet

Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten zijn woedend op de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Complexe psychologische problemen mogen vanaf volgend jaar alleen nog maar in instellingen worden behandeld, staat in een conceptadvies van de inspectie. Bovendien kunnen psychotherapeuten als het aan de inspectie ligt niet langer hoofdbehandelaar zijn.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (NVVP) betekent het voorstel van de inspectie “een ramp''. “Binnen de sector hebben wij met elkaar afgesproken wat precies complexe zorg is en wie dat aan kan bieden”, reageert directeur Judith Veenendaal van de NVVP. “In dit conceptadvies heeft de IGZ ons er helemaal uitgeschreven. Dit laten we niet over onze kant gaan.''

Niet nakomen

Om het ongenoegen over het conceptadvies kracht bij te zetten zal de NVVP haar verplichtingen in het kader van het Bestuurlijk Akkoord GGZ voorlopig niet meer nakomen. In dit akkoord hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en minister Edith Schippers van Volksgezondheid afspraken gemaakt over een beperking van de uitgavengroei in de ggz.

Onjuist declareren

Het conceptadvies van de inspectie maakt onderdeel uit van het voornemen om taken en verantwoordelijkheden binnen de ggz beter af te bakenen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateerde onlangs opnieuw dat de regels rond de vergoeding van ggz nog altijd teveel ruimte bieden om onjuist te declareren. Vaak is niet duidelijk wat complexe dan wel niet complexe zorg is en wie de rol van hoofdbehandelaar vervuld. Om deze reden heeft de IGZ zich recentelijk gebogen over een nadere invulling hiervan. 

Gedwongen

Volgens de NVVP dreigt de inspectie nu het kind met het badwater weg te gooien. “Wij zijn het er niet mee eens dat complexe zorg per definitie multidisciplinair geleverd moet worden”, zegt Veenendaal. Dit voorstel van de inspectie betekent dat deze zorg alleen nog binnen de muren van een instelling kan worden geleverd. “Wij zijn hier ook voor opgeleid en zijn hier heel goed in”, werpt Veenendaal tegen. “Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten worden nu gedwongen om kortdurende, niet-complexe zorg te bieden, waar ze veel minder affiniteit mee hebben. Dat is net als tegen een langeafstandsloper zeggen: 'vanaf volgend jaar word jij sprinter'.”  (ANP/Skipr)

15 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

8 april 2013

Pure bezuiniging. En voor degenen die zich afvroegen waarom de minister IGZ niet onafhankelijk wil maken: dit is HET voorbeeld. IGZ loopt keurig aan het lijntje van VWS.

Wat betreft de gezondheidspsychologen: denk nou eens mee over de beheersing van de zorgkosten. Dit krijg je ervan als dat niet gebeurd.

van Zanten

8 april 2013

Heel goed dat Edith Schippers nu eens de vrijgevestigde psychotherapeuten buiten spel heeft gezet. Via eHealth wat de kamer nu heeft omarmd kan de zorg veel beter worden gegeven dan via de frauderende psychologen en psychotherapeuten. Het werd tijd dat het mes ging in de kosten voor psychische hulpverlening en dat eHealth het vaantje over neemt. Psychologen hebben nu lang genoeg flink verdiend, nu is het de beurt aan de IT wereld die geweldige software heeft om de geestelijk vast gelopen medemens te voorzien van onkine hulp via gevestigde instituten die wel integer zijn en niet de boel financieeel oplichten zoals de IGZ terecht heeft bemerkt.

Ik ben reuze blij met minister Schippers die tenminste recht door zee is. Ik overweeg bij de volgende verkiezingen maar weer VVD te stemmen als de minister haar uitstekende mooie oren weer laat hangen naar de echte deskundigen op het gebied van de GGZ.

Net zo als apothekers die ordinaire dozenschuivers zijn heeft ons land ook geen kwakzalvers nodig. Een bezoekje aan je suikeroom levert tegenwoordig meer op!
Bovendien met de lente nu echt in aantocht maakt de natuur enorm goede natuurmedicijnen die de geest van de vermoeide burnouters weer helemaal op nivo gaan brengen. Zet liever de vensters eens open zou ik de NVVP willen adviseren. Het leven is vurrukkulluk ondanks jullie!

Chapeau Schippers! Hou vol en ga door met snijden in de halve zorg die gebouwd is op alternatief drijfzand van de pillendraaiers. Weg met de antieke wereld van de zielenknijpers.

Alberts

8 april 2013

@van Zanten,
Edith Schippers heeft helemaal niemand buiten spel gezet. Er ligt een advies van de IGZ dat niet in lijn is met het bestuurlijk akkoord van een jaar geleden. Dáár gaat het over. En recht door zee is het handelen in strijd met recent daarvoor gemaakte afspraken zeker niet.

Overigens is de GGZ voor die mensen die niet zoals u problemen opgelost krijgen bij hun suikeroom (of buurvrouw) noch door beter weer. Succes met uw volgende Ehealth sessie bij een 'echte GGZ specialist'! (oom of buurvrouw?)


v.d. Molen

8 april 2013

Zijn er ook mensen die naar de inhoudelijke argumenten van IGZ hebben gekeken?

Ik lees erg weinig argumenten waarom monodisciplinair werkende GZ-psychologen en psychotherapeuten wel hoofdbehandelaar zouden mogen zijn.

"...Wij zijn het er niet mee eens. En wij zijn er juist heel goed in..."

Beste NVVP, daar ga je het inhoudelijke debat niet mee winnen!

@Alberts
Wat heeft een bestuurlijk akkoord te maken met het advies van de inspectie? Een bestuurlijk akkoord is er voor de politiek in de polder. Daar kun je allerlei strategische en financiele besluiten verwachten.
De vraag wat een hoofdbehandelaar wel of niet mag doen en aan welke opleidingseisen het hoofdbehandelaarschap moet voldoen... is een vraag die niet in een bestuurlijk akkoord met 'handjeklap' moet worden afgedicht.
Of ben je wel van mening dat IGZ gebonden is met haar oordeel aan het bestuurlijk akkoord?

Alberts

9 april 2013

@vdMolen,
uiteraard zou de inspectie zich meer verbonden aan dat akkoord moeten voelen omdat het in deze kwestie breder gaat dan om het terrein waarop de inspectie primair opereert ( althans zou moeten opereren, namelijk kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid). In het voorstel van de inspectie mag niemand, geen psychiater, geen klinisch psycholoog, geen psychotherapeut buiten de instellingen om hoofdbehandelaar zijn omdat ze meent dat 'complexe problematiek' per definitie multidisciplinair aangepakt moet worden. Dat uitgangspunt wordt niet onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek en de richtlijnen binnen de psychiatrie. Het advies van de inspectie is dus zowel politiek als vakinhoudelijk nogal naast de kwestie. Daarnaast, kijk naar hoe het werkt in de instellingen: een psychiater of klinisch psycholoog in de vergadering en het hele traject uitgevoerd door lager opgeleid personeel. Is dat 'specialistische zorg"? Ik vind van niet. De vrijgevestigde tweedelijns ggz- aanbieder levert een hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs en hoge clienttevredenheid. Daarnaast is afgesproken om zoveel mogelijk zorg te ambulantiseren zoals in het artikel te lezen is. En wat adviseert de IGZ? afbraak van de ambulante, kosteneffectieve en kwalitatief hoogstaande groep zorgaanbieders.

De GZ psycholoog is nu ook geen hoofdbehandelaar in de vrije praktijk van tweedelijns GGZ; de psychotherapeut wordt eruit gehaald en daarvoor kan ik de argumenten op zichzelf wel volgen wanneer we deze professional inhoudelijk vergelijken met de psychiater en klinisch psycholoog. Dat de klinisch neuropsycholoog dan weer geen hoofdbehandelaar zou mogen zijn is niet te volgen op grond van de argumentatie in het advies: gebaseerd op oude richtlijnen en een misopvatting over deze discipline.

En wederom is de vergelijking met de somatiek pijnlijk: kan u het zich voorstellen dat een vrijgevestigd specialist van eender welk specialisme bepaalde handelingen niet zou mogen doen die zijn collega in het ziekenhuis wel mag- vooropgesteld dat er volgens de richtlijnen gewerkt wordt?

Het is een vrij absurd standpunt van de inspectie.

Baas

9 april 2013

Los dat er veel te zeggen is over de beslissing van de IGZ, is het ook goed om de formele kant te benoemen en dat is dat GZ-psychologen en psychotherapeuten artikel 3 beroepen zijn en dus geen specialisten.

Ik vind het ook, op z'n zachts gezegd, een beetje onhandig van de IGZ dat ze dit standpunt hebben, omdat de GZ-psycholoog en de psychotherapeut in de dagelijkse praktijk zowel in vrijgevestigde praktijk als in intramurale zorg, goed werkt verricht voor patienten met complexe problematiek.

Ik denk dat als we gaan tellen en turven (meten is weten), dat we dan zullen zien dat in de dagelijkse praktijk het vooral GZ-psychologen zijn die werken met mensen met complexe problematiek. Er zijn 15000 GZ-psychologen! Klinisch psychologen hebben inderdaad meer complexe taken. Zoals bijvoorbeeld beschreven in de competentie profielen die gemaakt zijn.

De huisarts is ook een specialist die in de generalistische zorg werkt. Dus net zoals de GZ-psycholoog en de psychotherapeut. Ook de huisarts speelt een belangrijke rol in de behandeling van complexe problematiek.

Wat mij betreft heeft het vooral te maken met de waardering voor de generalistische zorg.

Baas

9 april 2013

Oeps, stukje vergeten.

Klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychiaters zijn artikel 14 beroepen. Dat zijn specialismen, zoals de internist, cardioloog, huisarts.

Artikel 3 beroepen zijn de basisberoepen, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut.

KOOPMAN

9 april 2013

Het lijkt eenvoudig: binnen de individuele gezondheidszorg generieke beroepen (art. 3) hoofdrol in eerste lijn en specialistische beroepen (art. 14) hoofdrol in tweede/derde lijn. Daarenboven: monodisciplinaire hulp is primaire opgave van generieke beroepen (wel samenwerking in keten) en multidisciplinaire hulp is kern van specialistische hulpverlening (als intermezzo op generieke hulp). Dat "multi" in de tweede/derde lijn niet alleen vanwege hoge complexiteit van hulpvraag, maar moet ook om brede multiconceptuele specialistische hulp te kunnen bieden en verkokering per specialist te minimaliseren. De werkelijkheid is echter weerbarstig, ook doordat eigen belang / eigen inkomen een rol speelt. En dat mag. Het belang is echter ook groter dan het individuele. Daarom samen blijven optrekken en niet weglopen uit overleg met cliënten/patiënt/familie, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten ggz, artsen en psychiaters, klinisch psychologen en ggz-instellingen. Niet alleen IGZ, NZa en VWS zijn hiermee gebaat, maar voortgang van de individuele geestelijke gezondheidszorg in ons land is in het geding!

Alberts

9 april 2013

@Koopman,
het onderscheid art 3 en art 14 is te kort door de bocht. De psychotherapeut onderscheid zich van de GZ psycholoog in specialistisch werken en beiden zijn art 3; de VPK specialist is ook art 14 maar daarmee met alle respect toch niet in een adem te noemen met psychiaters of klinisch psychologen in termen van academische vorming en post academische specialisatie, en werk- en denkniveau.
Verder is het echt niet zo dat hoge complexiteit per sé een 'multi benadering' vereist. Een psychotherapie bij complexe persoonlijkheidsproblematiek kan prima mono, de richtlijnen vereisen altijd nog intervisie en intercollegiaal overleg en daarvoor hoeft men niet in een instelling te werken; ook vrijgevestigden zijn daaraan gebonden. De instellingen zouden ingevolgde het bestuurlijk akkoord beter afslanken en zich beperken tot die zorg die enkel multidisciplinair kan en moet. Nu al verwijzen GGZ instellingen complexe behandelingen (psychotherapie) naar vrijgevestigden in de regio omdat ze er zelf én niet goed meer in zijn want immers nog enkel genoeg budget voor lager opgeleid personeel en de enorme overhead, én het niet als hun core business beschouwen. Wel interveniëren ze in de eerste lijn door POH verpleegkundigen als vangnet te laten fungeren.

Verbeeten

9 april 2013

NVvP schort hoofdlijnenakkoord op, haha. Wat zou de altijd klagende koepel dan voor afspraken gaan nakomen? Lang leve minister Schippers, IGZ en CVZ, eindelijk wordt de GGZ aan banden gelegd en gaat men verantwoording af moeten leggen voor hun resultaten. Laat de vrijgevestigde psychotherapeuten en GZ psychologen zich maar eerst bewijzen (lees: transparant handelen, ROM-en etc) in de Basis GGZ, dan komen ze wellicht daarna ook weer voor het leveren van specialistische zorg in aanmerking.

Stand Hapert

9 april 2013

In de kwestie EuroPsyche heeft de NVVP gedacht in het belang van haar therapeuten te reageren, door keihard tegen EuroPsyche te reageren. Dat is een behoorlijk domme zet geweest, zeker gezien het feit dat er veel leden aangesloten zijn en zijn geweest bij gelijke organisaties. Zeker nu ook weer de minister zegt en dus toegeeft dat de regelgeving omtrent hoofdbehandelaarschap onduidelijk is geweest, had de NVVP toen lijnrecht achter EuroPsyche moeten gaan staan net zoals vele andere beroepsverenigingen wel hebben gedaan. Door onder andere hun domme optreden in het programma Nieuwsuur, waar alleen maar een zure man met oude kwetsuren stond; hebben zij, blijkt nu, hun eigen glazen ingegooid. Dat is jammer voor hun beroepsgroep. Dat verdienen zij niet. Hoogstwaarschijnlijk gaat de NVVP EuroPsche toch wel weer de schuld geven van dit alles. Ik heb gemerkt dat de organisatie een beetje last heeft van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. Als zij een slag slimmer waren geweest hadden zij deze bui zien hangen. Ook dat typeert de organisatie trouwens, te arrogant om dit in te zoen. Ik wens de leden sterkte tegen dit onrecht.

KOOPMAN

9 april 2013

@Alberts: natuurlijk mag iedereen een interpretatie geven van de Wet BIG; blijft het wettelijk geregeld onderscheid tussen art. 3 en art. 14. Hieraan voegt het gebruik van titels (NLQF;opleidingstitels) uit een ander referentiekader (OCW) niet veel toe. De Wet BIG is o.a. bedoeld voor transparantie aan consumenten en verzekeraars. Het is duidelijk dat deze hele discussie een politieke basis heeft: onduidelijkheid over de bevoegdheid in administratieve zin om DBC's of DOT's te openen. Aan de sleutelbewaarder tot de specialistische GGZ worden extra eisen gesteld. Naar mijn oordeel zitten veel zorgprofessionals in de GGz (inclusief de erkende GGz-professionals) niet te wachten op een uitbreiding van hun administratieve taken. Ik stel voor om verder niet te splitten en met elkaar het behoud van de individuele geestelijke gezondheidszorg na te streven.

Marijke Smijtink

22 april 2013

Ongelofelijk wat een venijn over zg.teveel verdienende ggz professionals en wat een meelopen met administratieve pennestreken van de minister en machtsspelletjes tussen de beroepsgroepen!
Hoezo zouden psychotherapeuten geen complexe zorg meer kunnen/mogen leveren?

Natuurlijk kom ik op voor mijn beroepsgroep de psychotherapeuten!

Een psychotherapeut is heel goed in het leveren van complexe zorg. Dat doen wij al jaren. Daar heeft de NVVP bij monde van Judith Veenendaal helemaal gelijk in. En we zijn beduidend goedkoper dan institutionele zorg! Bovendien zijn we op het punt van complexe zorg veel beter opgeleid dan GZ psychologen en qua inhoudelijke psychotherapie zijn we weer beter opgeleid dan klinisch psychologen, die wel weer meer management opleiding hebben, maar als GGZ patient zit je daar niet om te springen. Wij zitten gewoon dagelijks heel hard te werken , ook met heel moeilijke patienten. Die worden nl graag snel geholpen, en goed, want van een wachtlijst van een half jaar of meer bij een instelling schiet je niet echt op.En we hebben allemaal collega's ook van andere disciplines waarmee wij kunnen samenwerken.
Het is de waanzin ten top de instellingen zo te bevoordelen! Wij zijn veel goedkoper!

Wat het hoofdbehandelaarschap betreft, wanneer de psychiaters wel hoofdbehandelaar mogen zijn en de psychotherapeuten niet is dat het zoveelste gevolg van de veel sterkere medische lobby. Jammer en onterecht.
Het is heel goed dat de NVVP voor ons opkomt hier.
Het NIP heeft nog nooit iets voor psychotherapeuten gedaan, die hoor je hier ook niet over, ze ""zitten goed"" met de klinisch psychologen.
Het is volkomen onterecht dat psychotherapeuten geen hoofdbehandelaar meer zouden mogen zijn. Het is dom en het is een belediging.

Anoniem

24 april 2013

Psychotherapeuten mogen geen hoofdbehandelaar zijn van de wet. DOT

En ze komen niet verder dan ''wij zijn goed' in de argumentatie. Jammer

Hermans

24 april 2013

Een onzalig idee om dit soort behandelingen bij instellingen te beleggen. Vrijgevestigden kunnen snel, adequaat en tegen een sterk concurrerend tarief zorg leveren. En daar zit nu juist het grote verschil met de instellingen: hier blijft enorm veelgeeld aan de strijkstok hangen voor management, huisvesting, ondersteuning en dat soort zaken. We vergaderen een hoop en dan laten we verpleegkundigen werkzaamheden verrichten tegen psychiater-tarieven. De lobby van de instellingen heeft schijnbaar goed gewerkt. Zonde om 30 tot 40 % van je budgetten niet aan rechtstreekse patientenzorg te besteden! En ik weet dit uit eigen ervaring met inzichtenin de cijfers van een van de grote noordelijke instellingen.
Om psychotherapeuten met de casus Europsyche te vergelijken is een gotspe: Europsyche liet in een verlengde arm-constructie allerlei handlezers. mensen met levenservaring etc. die niet BIG-geregistreerd zijn, zogenaamde behandelingen verrichten. Het is prima dat mensen in dit soort "behandelingen" geloven maar dan wel voor eigen rekening.
De psychitherapeut is een uitstekend opgeleide professional, een groot deel heeft inmiddels ROM geimplementeerd. De cijfers/ervaringen zijn uitstekend.
Laat deze beroepsgroep hun zorg blijven verlenen en dan niet bij een instelling met een wachtlijst van een half jaar en daarna een standaard pakketje. Daar wordt niemand beter van.
En psychotherpeuten die hun werkzaamheden of de voorwaarden waaronden niet goed uitvoeren, die kun je gewoon geen contract meer geven.

Top