ACTUEEL

‘NZa hoort bij nieuwe consumentenautoriteit thuis’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan het beste opgaan in de nieuwe Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dat concludeert jurist Marc Wiggers die op vrijdag 5 april aan de Radboud Universiteit Nijmegen is gepromoveerd op een proefschrift over de marktwerking in de zorg.

Volgens Wiggers is de NZa als marktmeester in de zorg grotendeels onzichtbaar geweest, waarmee  het bestaansrecht als zelfstandig orgaan onder druk staat. "Sinds de oprichting in 2006 heeft de NZa slechts drie keer ingegrepen op grond van haar mededingingsbevoegdheden," aldus Wiggers. "Het gaat daarbij ook nog eens om gevallen die beter en steviger aangepakt hadden kunnen worden door de NMa."

Besparing

Bovendien staan de sectorspecifieke bevoegdheden van de NZa volgens Wiggers op gespannen voet met Brusselse wet- en regelgeving. Wiggers adviseert dan ook om "serieus te onderzoeken of de NZa niet beter in de nieuwe ACM, die op 1 april ter vervanging van onder meer de NMa van start is gegaan, kan worden geïntegreerd". Daarmee zou het toezicht in de zorgsector niet alleen transparanter en efficiënter vorm krijgen, maar ook een besparing opleveren.  

Politiek wenselijk

Wiggers heeft ook kritiek op het functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Volgens Wiggers heeft de NMa haar kartel- en concentratiebevoegdheden in de zorgsector soms te ver heeft opgerekt om politiek wenselijke uitkomsten te bereiken. Als voorbeeld noemt Wiggers de casus waarin de NMa een groep apothekers dwong om een elektronisch netwerk zo in te zetten dat de concurrentie er optimaal mee gediend was. Deze manier van handhaving is volgens Wiggers wettelijk niet toegestaan.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr. R. M. Dalmijn

8 april 2013

In alle opzichten eens met Dr Wiggers!

Van harte gefeliciteerd met de mooie dissertatie, hulde!

Oosterhof

9 april 2013

Zorg en markt zijn onverenigbare zaken. Zorgvrager is geen consument en zorgverlening is geen dienstverlening. Het feit dat de politiek dit graag wil verandert hier niets aan en is vooral blijk van 'wishful thinking' en ondeskundigheid van politici op dit gebied.

KOOPMAN

9 april 2013

Een sterk gereguleerde zorgmarkt heeft geen marktopzichter nodig; blijft een tandenloze economisch administratieve tijger nu de grote vier zorgverzekeraars carte blanche lijken te krijgen. Tot op heden stonden vooral prijsvorming en verantwoording centraal en vanaf deze herfst komt het inhoudelijk pakket meer in beeld. De NZa is niet toegerust om inhoud van zorg te beoordelen.

Top