ACTUEEL

Huisarts van morgen is spil in zorgproces

Huisarts van morgen is spil in zorgproces

De huisarts krijgt een steeds sterkere centrale, coördinerende rol in het zorgproces. Om deze rol als regisseur annex zorgmanager efficiënt in te vullen krijgen nieuwe techniek en e-health een prominentere plek in de huisartsenpraktijk. Dat constateert ING Economisch Bureau in de sectorvisie huisartsenzorg.

De traditionele rol van huisartsen is altijd sterk reactief geweest, zo stelt ING Economisch Bureau. De patiënt komt met een vraag en de huisarts behandelt deze patiënt of verwijst deze door naar andere zorgverleners. Huisartsen zullen deze rol als poortwachter blijven vervullen, maar krijgen daarnaast een steeds sterkere centrale coördinerende rol in het zorgproces, zo verwacht ING Economisch Bureau.

Substitutie

Deze verwachting is mede gebaseerd op het overheidsbeleid gericht op substitutie van tweedelijns zorg in de eerste lijn. Waar mogelijk wordt ziekenhuiszorg stapsgewijs verplaatst naar de huisartsenzorg. Daarnaast neemt de huisarts als het aan het kabinet ligt nadrukkelijk de rol van regisseur op zich.

Zorgpaden

Zorginhoudelijke betekent dit dat huisartsen zich in toenemende mate gaan richten op vroegsignalering en multiprobleemanalyse. Tegelijkertijd stellen ze zorgbehandelplannen en zorgpaden op en begeleiden patiënten bij het gehele zorgtraject. Dit betekent ook dat huisartsen de multidisciplinaire samenwerking met overige zorgaanbieders gaan coördineren. “De tijd dat medische professionals hun werkzaamheden zelfstandig vanuit hun eigen praktijk konden organiseren is voorbij”, zegt Erwin Winkel, sectormanager ING Gezondheidszorg, over de nieuwe regierol van de huisarts. “Het zorgproces moet gemanaged worden.”

Cijfers

Ook de cijfers laten zien dat het huisarts een steeds centralere plek in het zorgproces inneemt. Het aantal huisartsencontacten is sinds 2006 gestegen van 51 miljoen naar 66 miljoen in 2011, aldus ING Economisch Bureau. Dit wordt met name veroorzaakt door de toename van het aantal huisartsenbezoeken per patiënt. Daarnaast is het aantal Modernisering & Innovatie-verrichtingen de afgelopen vijf jaar gestegen met gemiddeld 8 procent per jaar. Hierdoor zijn de totale huisartsenzorgkosten in de periode van 2006 tot en met 2011 toegenomen met bijna 40 procent.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing, huisarts

18 april 2013

Mooi zo'n advertorial...
Meer is het niet, dat verhaal dat de huisarts traditioneel reactief reageert is onzinnig. Huisartsen zijn al jaren bezig met chronisch zorg management alleen gebruiken ze die buzz words en andere management retoriek niet en valt het onder reguliere zorg dat deels reactief is.

Top