ACTUEEL

'Bestuurssituatie Slotervaart in strijd met wet'

'Bestuurssituatie Slotervaart in strijd met wet'

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet onderzoek naar mogelijke overtreding van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) bij het Slotervaartziekenhuis. Het combineren van een functie in de raad van bestuur met een functie in de raad van toezicht, zoals Theo Dekker doet, gaat in tegen de wet. Dat schrijft minister Schippers donderdag in brieven met antwoord op Kamervragen van Renske Leijten en Lea Bouwmeester.

Schippers schrijft Bouwmeesters mening te delen dat het “ongewenst is dat een lid van de raad van toezicht toetreedt tot de raad van bestuur van hetzelfde ziekenhuis, omdat daarmee de effectiviteit van de toezichthoudende functie ernstig wordt ondermijnd en belangenverstrengeling kan ontstaan”. Schippers vindt het van belang dat bestuurders en toezichthouders van zorgaanbieders onafhankelijk functioneren van elkaar. “Het combineren van een functie in de raad van bestuur met een functie in de raad van toezicht van dezelfde aanbieder is in dat licht onverenigbaar”, aldus Schippers in de brief.

Overtreding Wtzi

Schippers vervolgt: “In artikel 6.1, eerste lid, onderdelen a en b van het Uitvoeringsbesluit van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) is daarom bepaald dat personen niet tegelijk deel uit kunnen maken van de algemene of dagelijkse leiding en van het toezichthoudend orgaan van een zorgaanbieder en dat de samenstelling van het toezichthoudend orgaan zodanig moet zijn dat zij ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De IGZ is belast met het toezicht op de Wtzi. De IGZ doet nu onderzoek naar mogelijke overtreding van de Wtzi bij het Slotervaartziekenhuis”.

Governance code

De Kamerleden Leijten en Bouwmeester stellen beiden vragen over het feit dat het Slotervaartziekenhuis met de aanstelling van toezichthouder Dekker als bestuurder ingaat tegen de zorgbrede Governance Code. Schippers antwoordt dat het niet aan haar is om een oordeel te geven over de vraag of wel of niet aan de Zorgbrede Governancecode is voldaan. “Het zijn de raad van bestuur en de raad van toezicht die verantwoordelijk zijn voor de governancestructuur en de naleving van de code”, aldus Schippers die daarbij verwijst naar art. 2.1.3 van de code.  Verder wijst zij erop dat de zorgaanbieder in haar jaarverslag dient aan te geven welke van toepassing zijnde openbaar gemaakte normen zij hanteert voor goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording over haar beleid en activiteiten. Daarbij dient de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt te worden gehanteerd. Op basis van het principe van ‘pas toe of leg uit’ wordt volgens de minister in ieder geval aangegeven van welke normen uit de Zorgbrede Governancecode is afgeweken en waarom. Dit dient expliciet in de verslaggeving te worden opgenomen, schrijft zij. Het Slotervaartziekenhuis geeft in het jaarverslag over 2011 aan de uitgangspunten van de Zorgbrede Governancecode te onderschrijven en alleen af te wijken op het punt ten aanzien van het informatieprotocol, aldus Schippers.

Minister Schippers laat weten voor de zomer met een brief te komen over governance in de zorg. Daarin gaat zij in op de rol die de governance code volgens haar kan spelen bij de verbetering van bestuursstructuren in de zorg.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Bart Bruijn, huisarts

18 april 2013

Ach ach ach, wat een armoe. En dat was dan de parel aan de kroon van ons prachtige nieuwe systeem dat alles zo goedkoop en goed zou maken.

Sjonge jonge jonge, de zielepoterige volhouderij dat de markt alles, ja alles gaat oplossen. En maar pleistertjes plakken.

Veenstra

18 april 2013

Schippers man werkt in het SVZ,tijd denk ik om te vertrekken.Schipertje belanden anders in een juridisch medische beerput.

Anoniem

18 april 2013

Zorg op de nullijn. Zorg toch niet op 0 lijn. En dan toch weer zorg op 0 lijn. En het alternatief de markt maakt zichzelf wel af. Is moegestreden tegen elkaar. Advocaten lachende derde.
Erbudak help alsjeblieft het recht van de hulpverleners zegevieren. Geef de strijd niet op alsjeblieft want je hebt zeer veel support maar mensen zijn bang voor hun baan. Vecht tegen de leugens rond jouw functioneren en ga de strijd aan met corrupte medici via de media want daar zijn deze non valeurs echt bang voor die vriendelijk spreken in je gezicht maar savonds in bed verzinnen welke val ze de volgende dag kunnen opzetten tegen hen die werkelijk het goed menen met hun medemens. God bless you.

Anoniem

18 april 2013

Tjonge jonge, als je # 3 zo hoort zou je bijna denken dat erbudak een engel is. Krijg er bijna tranen van in mijn ogen..... Heel byzonder... Niet dus!

Anoniem

18 april 2013

Tjonge jonge, als je # 3 zo hoort zou je bijna denken dat erbudak een engel is. Krijg er bijna tranen van in mijn ogen..... Heel byzonder... Niet dus!

Renierse

19 april 2013

Als je in Nederland een kroeg wil overnemen is er een grondige sreening bibob,verklaring goed gedrag etc,een ziekenhuis overnemen kan zo zonder dat de overheid na gaat wat voor vlees men in de kuip heeft.Tja nu zit Edith met de brokken.

Antoinette Vietsch

19 april 2013

Natuurlijk moet in het jaarverslag verantwoording afgelegd worden over de toepassing van de governance code. Maar helaas hoeft een jaarverslag niet meer goedgekeurd te worden door de overheid. Slechts de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht/commissarissen moeten tekenen. En die zullen hun eigen beleid niet afwijzen. Kortom, ook dit is een wassen neus.

Mosko

22 april 2013

Mocht het SVZ nog op zoek zij naar een juridisch advies...ik ben vanaf vandaag beschikbaar..en ik heb een zeer goed op de hoogte van allen ins en outs door de warme band met jullie ex bestuurder.

Top