ACTUEEL

ANBO: 'Vakbond misbruikt zorgakkoord'

Ouderenbond ANBO maakt zich grote zorgen over de opstelling van Abvakabo FNV als onderhandelingspartner in het zorgakkoord.“Het lijkt erop dat het zorgdossier misbruikt wordt om de positie van Abvakabo FNV verder te verstevigen”, aldus de ANBO-directeur Liane den Haan.

ANBO wil dat een eventueel zorgakkoord gaat over de kwaliteit van zorg, en niet over één onderdeel van een veel grotere problematiek. “Natuurlijk moeten we praten over de positie van werknemers in de thuiszorg”, vindt Den Haan. “Goede thuiszorg zorgt ervoor dat mensen verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Maar we moeten ook praten over een solide decentralisatie van de AWBZ, over een goede taakopvatting en voldoende budget voor gemeenten, over de scheiding tussen wonen en zorg, die niet alleen administratief moet plaatsvinden, maar langdurig zieken ook echt de regie over hun leven moet teruggeven. De zorg moet beter en efficiënter, en bezuinigingen moeten in een breed perspectief geplaatst worden.”

Splitsing

Tussen ANBO en de FNV botert het al langer niet. In januari maakte de seniorenbond bekend zich van  FNV In Beweging  af te splitsen. Als reden voor de afsplitsing voerde de ANBO aan dat de seniorenbond niet uit de voeten kan met de nieuwe organisatievorm en de manier waarop de het interne besluitvormingsproces inricht. Daarnaast is de vakbond door interne conflicten tot verdriet van de ANBO de laatste jaren te veel met zichzelf bezig geweest.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Kees Marges, Voorzitter Platform VG Rijnmond

22 april 2013

Voor zover ik het heb begrepen zijn er twee overlegcircuits in de zorg: een gaat over de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid voor zorgwerkers en een ander circuit gaat over de belangen van zorginstellingen en zorgvragers. Natuurlijk raken en overlappen die circuits elkaar hierendaar, bijvoorbeeld als het gaat over de kwaliteit van de zorg, waar goed opgeleid en gemotiveerd zorgpersoneel en goede facilitieten voor nodig zijn.
Als ik me goed herinner heeft het gesprek (de gesprekken) met de staatssecretaris over de zorg zelf al plaats gevonden. Misschien moeten ze nog afgerond worden, nu het sociaal akkoord bekend is.
Grote vraag is natuurlijk of bijvoorbeeld het niet toepassen van de nullijn voor het inkomen van het zorgpersoneel ten koste zal gaan van de zorg, bijvoorbeeld de langdurige zorg. Dat zou natuurlijk niet moeten gebeuren, de landelijke belangenorganisaties van zorgvragers moeten daar nadrukkelijk op toe zien. Het zou goed zijn als die organisaties om te beginnen daar duidelijke uitspraken overdoen richting regering en niet, zoals de ANBO doet, de andere belangenorganisatie te beschuldigen. Samenwerken lijkt me beter dan elkaar te bestrijden.

Top