ACTUEEL

Limburgse GGZ-fusie gaat niet door

De fusie tussen GGZ Noord- en Midden-Limburg en Mondriaan gaat niet door. Dat meldt eerstgenoemde organisatie woensdag 25 juni in een persbericht.

Uiteenlopende visies op besturing organisatie

De raden van bestuur van Mondriaan en GGZ Noord- en Midden-Limburg hebben afgelopen tijd de mogelijkheden van een fusie onderzocht. Zij zijn daarbij gestuit op risico’s en knelpunten voor zowel de huidige organisaties als de toekomstige organisatie. Beide raden van bestuur konden het niet eens worden over een krachtdadig plan van aanpak. "Ook hebben wij moeten vaststellen dat onze visies over de besturing van de organisatie te ver uiteen lopen", meldt de raad van bestuur van GGZ Noord- en Midden-Limburg. "Wij gaan ervan uit dat het niet doorgaan van de fusie geen beletsel vormt voor verdere afstemming op zorginhoudelijk gebied tussen beide organisaties."

Mondriaan: verrassend besluit

"Met dit besluit heeft GGZ Noord- en Midden-Limburg Mondriaan enorm verrast", aldus de berichtgeving op de website van Mondriaan Zorggroep. "In het bestuurlijk overleg tot en met deze week is geen enkel signaal afgegeven dat wees op een besluit in deze richting. De Raad van Bestuur van GGZ Noord- en Midden-Limburg heeft ervoor gekozen over haar besluit zonder overleg vooraf te communiceren. Mondriaan betreurt het zeer dat de gelegenheid tot onderlinge afstemming over de interne en externe communicatie niet is genomen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top