ACTUEEL

Schadeclaim voor interim-manager Slotervaart

De op 9 april bij het Slotervaartziekenhuis aangetreden financieel interim manager Robin Leemhuis heeft een schadeclaim ontvangen van de curator van het failliete transportbedrijf Rutges Cargo waar hij werkzaam was als financieel directeur. Dat meldt Medisch Contact.

Bestuur

Leemhuis ondersteunt sinds begin april de raad van bestuur van het Slotervaartziekenhuis, die na het schorsen van bestuursvoorzitter Aysel Erbudak eind februari bestaat uit Dees Brandjes en Jos Beijnen. Leemhuis aanstelling vond ongeveer gelijktijdig plaats met het neerleggen van de tijdelijke bestuurdersrol door Theo Dekker, die als voorzitter van de raad van commissarissen ook toezichthouder bij het ziekenhuis is. Er was kritiek op Dekkers dubbelrol omdat deze in strijd is met de Zorgbrede Governance Code en de Wet toelating zorginstellingen (Wtz). Leemhuis ondersteunt de raad van bestuur op het financiële vlak, maar maakt geen deel uit van het bestuur.

Schade bij faillissement

Leem huis wordt door de curator aansprakelijk gesteld voor de schade die het transportbedrijf Rutges Cargo heeft geleden bij de afwikkeling van het faillissement. Doordat Leemhuis een deel van de boedel heeft verzwegen toen de taxateur het rollend materieel kwam taxeren, is de boedel te laag gewaardeerd en voor een te lage prijs verkocht, meldt Medisch Contact. Leemhuis wilde met andere directieleden zaken overnemen, blijkt uit het eerste curatorenverslag. Hierin zijn zij uiteindelijk niet geslaagd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top