ACTUEEL

Ketenzorg in Rotterdam verder onder naam Laurens

De zorgaanbieders Laurens en Zorg Compas in de Regio Rijnmond gaan op 1 januari 2010 samen verder als één organisatie onder de naam Laurens. Het huidige logo en de huisstijl van Laurens worden vanaf dat moment gebruikt voor de hele organisatie.

Bestuurlijke fusie

De locaties van Zorg Compas behouden hun eigen locatienaam, maar krijgen de toevoeging van de naam Laurens, in lijn met de huidige Laurens locaties. De bestuurlijke fusie tussen zorgorganisaties Laurens en Zorg Compas heeft al plaatsgevonden op 1 juli 2008. Het initiatief hiervoor was gebaseerd op elkaars aanvullende kwaliteiten en overeenkomsten in visie en identiteit.

Fusie leidt tot steviger marktpositie

Laurens biedt voor Zorg Compas mogelijkheden tot een stevigere positie in de markt. Daardoor kan de organisatie toekomstige uitdagingen, zoals buurtgericht werken, kleinschalige zorg en zorgverlening aan huis, beter aan. Laurens krijgt door de fusie een betere spreiding en dekking in de stadsregio Rotterdam. Door meer locaties verspreid over de regio te hebben, kan Laurens stadsbreed beter inspelen op het buurtgericht werken en wordt een betere aansluiting gevonden op ketenzorg met ziekenhuizen, huisartsen en andere hulpverleners dichtbij de klant. Laurens biedt al diverse vormen van complexe zorg aan, waaronder revalidatie bij de klanten thuis en in de zorglocaties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top