ACTUEEL

Zuid-Limburgse regio pakt dubbeldiagnostiek aan

Medisch Coördinerend Centrum Omnes in Sittard heeft in 2012 voorkomen dat 4.232 labonderzoeken nodeloos dubbel zijn uitgevoerd. Het MMC Omnes werkt hierbij samen met het laboratorium van het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen en de regionale huisartsen.

Dubbeldiagnostiek

Wanneer een huisarts een laboratoriumonderzoek aanvraagt, controleert het MMC of binnen een voorgaande afgesproken periode hetzelfde onderzoek al is uitgevoerd. Als dit het geval is, ontvangt de huisarts van het  lab de al bekende uitslag met vermelding van de datum waarop het onderzoek is uitgevoerd en wordt het bloedmonster niet nogmaals geanalyseerd. Valt een aanvraag buiten het afgesproken tijdvenster dan wordt de aangevraagde laboratoriumverrichting wel verricht. Door het invoeren van deze zogenaamde ‘spertijden’ wordt dubbeldiagnostiek voorkomen. De volgende stap is het ontwikkelen van spertijden voor labaanvragen door specialisten, meldt MMC Onmes.

MCC Omnes

MCC Omnes verzorgt de eerstelijnsdiagnostiek voor huisartsen in de Zuid-Limburgse regio Westelijke Mijnstreek. Daarnaast initieert en coördineert MCC Omnes werkafspraken in de transmurale ketenzorg en fungeert MCC Omnes als een platform van waaruit netwerkinitiatieven in de zorg geborgd worden.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

3 mei 2013

Een mooi voorbeeld van het terugbrengen van verspilling! Zij het dat dit binnen 'lean' termen als correctiewerk geldt. De volgende stap is aan de bron te voorkomen dat deze correctie plaats moet vinden. Suggesties? Dat helpt ons samen naar zuiniger zorgverlenen!

Crasborn

3 mei 2013

Bedankt voor positieve reactie van Heemstra.
We werken toch zo goed als "lean" omdat het corrigeren geautomatiseerd en werkt zodra order digitaal wordt geplaatst (via Cyberlab).

Zo wordt voorkomen dat aanvrager (huisarts) vooraf moet checken welke uitslagen bekend zijn en wat de spertijden zijn per verrichting. Dit zou nodeloos veel tijd kosten.

Ron Kusters

6 mei 2013

Uitstekend initiatief in Sittard dat zeker navolging zou moeten krijgen. Overbodige diagnostiek moeten wij zeker bestrijden.
Ik mis wel wat cijfers die e.e.a. in het juiste perspectief plaatsen. Bijvoorbeeld wat is de reductie van het aantal bloedafnames (dat merkt de patient immers meteen) en daardoor wordt minder gedeclareerd of komen de bloedbuisjes op het laboratorium en wordt dan pas gekeken wat wel en niet nodig is? De reactie van Crasborn geeft hoop!
Welke kosten worden daadwerkelijk bespaard? 4200 analyses zal in de orde van 0,15% van het totaal zijn.

Top