ACTUEEL

Zorgmijder voelt gebrekkige samenwerking

De zorg voor zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen is niet overal in Nederland goed geregeld. In verschillende regio’s ontbreekt het met name aan samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

Dat constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een onderzoek naar de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz). Volgens de IGZ beschikt niet elke regio over ambulante teams.  Ook hebben centrumgemeenten, GGD’en en ggz-instellingen in sommige regio’s geen afspraken over tijdige signalering en zorgverlening aan zorgmijders.

Keten

Deze aspecten van de zorgverlening zijn volgens de inspectie van groot belang voor zorgmijders. Zij kampen vaak met problemen op verschillende gebieden: wonen, werken, gezondheid, inkomen of relaties. Juist voor deze groep is het volgens de IGZ essentieel dat de hulpverlening is geïntegreerd in de keten van maatschappelijke zorg.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

postema

7 mei 2013

Is ooit goed onderzocht waarom mensen zorg mijden. Ik ken zo'n ernstig gestoorde vereenzamende zorgmijder, die al zoveel zorgverleners heeft gezien die haar 'trucje' niet door hebben, dat ze ze niet serieus meer neemt en dus negeert. Vanuit zorgperspectief is dat dan een zorgmijder, maar vanuit clientperspectief is dat een 'zelfredzaam' type. "Niemand kan me toch helpen, dan zoek ik het zelf wel uit". Dat ze op die manier langzaam in de goot raken, lijkt vaak ook nog meer een probleem van de omgeving/familie/zorgverlener dan van henzelf.

rietveld

7 mei 2013

De IGZ heeft groot gelijk! De versnippering voor complexe problematiek is extra voelbaar voor zorgmijders die dus terecht de zorg vermijden. Onze mensen van Care Express en Opvoedpoli, merken dit dagelijks. Soms komen er jongeren of ouders bij ons binnenrennen die ons vragen 'verlos mij van al die hulpverleners en regisseurs'. En we vinden ze op straat, onder de brug en zij ons via google, school of via via. Waarom? Omdat wij inderdaad al werken op integrale, multofocale, zeer outreachende en ambulante manier; we combineren jeugdzorg, jeugdGGZ en forensische zorg, waar vooral MPG-gezinnen op af komen of worden verwezen. Dat combineren is best ingewikkeld, niet voor de klant en onze hulpverleners, maar administratief achter de coulissen qua financiering en verantwoording dat nog steeds in hokjes en ketens moet: wat een geprut is dat!
Het stelsel moet inderdaad anders, zoals de IGZ nu ook constateert. Gelukkig zijn er steeds meer zorgaanbieders en financiers/gemeenten die dat inzien. Maak dus ruimte voor broodnodige vernieuwing, zou ik zeggen.
Care Express en Opvoedpoli zijn niet de enige die integraal werken. Dat is echt de toekomst.

Top