ACTUEEL

Accare boekt 1,4 miljoen euro verlies in 2012

Instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie Accare heeft in 2012 een verlies van zo’n 1,4 miljoen euro geboekt bij een omzet van 55,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening 2012.

Als voornaamste reden voor het negatieve resultaat noemt Arcade de stapeling van budgetkortingen. Deze liepen op tot ruim 10 procent. Dit werd pas halverwege het jaar duidelijk, blijkt uit het jaarverslag 2012 van Accare.

Risico's toekomst

Als voornaamste risico’s voor de komende jaren voorziet Accare de ongewisheid met betrekking tot financiële (macro)kaders. Accare noemt in haar jaarverslag onder meer de aanspraak op de 2,5 procent jaarlijkse groei die in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken en die in de praktijk beperkt blijkt. Verder wijst Accare op de 15 procent bezuiniging op de jeugd-ggz bij de  transitie naar gemeenten.

Maatregelen

Maatregelen die de raad van bestuur van Accare neemt om in 2013 tot een positief resultaat te komen zijn onder meer een bezuinigingsprogramma waarin geschrapt wordt in personeel in ondersteunende functies. Daar moeten in totaal zo'n 20 banen verdwijnen.

Jos Rietveld, voorzitter van de raad van bestuur van Accare, leverde begin januari al 11 procent van zijn salaris in. Hij gaat daarbij gemiddeld een halve dag per week minder werken met ingang van januari 2013. Zijn motivatie was dat hij zelf ook een bijdrage wilde leveren aan de flinke bezuinigingen die de instelling begin dit jaar voor 2013 al aankondigde. De instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie wil daarbij vooral in de overhead krimpen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Lieburg van

8 mei 2013

Daar komt dat ingeleverde salaris van de bestuurder weer te voorschijn. Niet verstandig hier weer mee te pronken, bovendien is het onzinnig gezien de halve dag minder werken. Fijn dat iemand zo'n keuze maakt maar heeft niets van doen met de problematiek en het gaat ook niet echt helpen.
Beter is om bij Accare wat meer pro-actief te zijn en te anti-ciperen op ontwikkelingen in plaats van reactief te besturen.

Top