ACTUEEL

Kraamzorgaanbieder ontslaat zwangere leerling

De kraamzorginstelling Naviva Kraamzorg in Deventer heeft zich schuldig gemaakt aan seksediscriminatie door een zwangere vrouw te ontslaan tijdens haar leerwerktraject. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens.

De zwangere vrouw werd ontslagen tijdens de proeftijd van het leerwerktraject aangezien zij door haar afwezigheid in verband met het zwangerschaps- en bevallingsverlof vier maanden verstek moest laten gaan en daardoor niet kon voldoen aan de onderwijsverplichtingen die bij het leerwerktraject horen.

Oplossing

Volgens het college betekent ontslag van een zwangere vrouw om reden van afwezigheid in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof direct onderscheid op grond van geslacht. Volgens het college had de kraamzorgaanbieder een oplossing moeten bedenken. Het college vindt het feit dat de vrouw tijdens haar proeftijd is ontslagen niet van belang, omdat de bescherming van zwangere vrouwen ook geldt tijdens de proeftijd.

'Geen discriminatie'

Naviva Kraamzorg betwist dat er sprake is geweest van discriminatie. Vooraf was aan alle kandidaten nadrukkelijk verzocht twaalf maanden aaneengesloten beschikbaar te zijn om te leren en te werken. Doordat het leertraject eenmalig was en uit achtereenvolgende blokken bestond, konden de gemiste opleidingsuren en praktijkwerkzaamheden niet op een later tijdstip ingehaald worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top