ACTUEEL

'NZa onderzoekt fraude ziekenhuizen'

'NZa onderzoekt fraude ziekenhuizen'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar mogelijke grootschalige fraude met ziekenhuisrekeningen. Het zou ondermeer gaan om behandelingen en opnames die helemaal nooit hebben plaatsgevonden. Dat heeft RTL Nieuws gemeld.

In totaal heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de afgelopen maanden ruim 200 meldingen gekregen over foute ziekenhuisrekeningen, zo meldt RTL Nieuws. Volgens RTL hebben veel meldingen betrekking op gemarchandeer met de ligdagen. Volgens RTL Nieuws heeft zorgverzekeraar Achmea inmiddels 6 miljoen euro aan onterecht geïncasseerd premiegeld bij de ziekenhuizen achterhaald. Volgens RTL verwachten de zorgverzekeraars dat dit bedrag zal oplopen tot vele tientallen miljoenen euro's.

Overnachting

De NZa noemt het voorbeeld van een man met heftige hoofdpijn. Na een foto, twee ct-scans en een kort consult bij de neuroloog blijkt er niks loos. Hij wordt naar huis gestuurd met een recept voor de simpele pijnstiller aspirine. Voor de scans, foto en consulten, had het ziekenhuis rond de 1000 euro mogen declareren. Maar het factureert zes keer zoveel: 6000 euro, onder andere voor een ziekenhuisopname met overnachting, terwijl de patiënt helemaal nooit in het ziekenhuis heeft overnacht.

Gynaecologen

Ook zijn er meerdere serieuze meldingen van dubbele declaraties bij de begeleiding van zwangerschappen, zo meldt RTL Nieuws. Een gynaecoloog die een zwangere vrouw een keer heeft gezien declareert niet een consult van 250 euro maar 3200 euro voor een complete begeleiding van de zwangerschap en zelfs de bevalling.

Invallen

RTL Nieuws brengt ook de twee recente invallen bij Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en de kinderafdeling van het VUMc in Amsterdam in verband met het NZa-onderzoek naar mogelijke fraude. De NZa loopt de in beslag genomen administratie momenteel door op mogelijke valse declaraties.

Afkeuren

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat tegenover RTL weten het stellig af te keuren als ziekenhuizen doelbewust 'upcoden', oftewel duurdere behandelingen declareren dan daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Wel wijst de vereniging erop dat met declareren altijd vergissingen gemaakt worden.

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

GK Mitrasing

11 mei 2013

Ombudsman wees VWS erop dat ze miljarden niet kon verantwoorden. Slechts één van de vele perversies. En als dit het een spreekwoordelijke topje is.. wat zegt dat over de kwaliteit van dit zorgstelsel?
Grootste zorgfraude is de implementering van dit zorgstelsel in 2006 maar daar hoor je politiek & NZa niet over..
Spindokters NZa komen ook recent met het bericht: Brede aanpak NZa correct declareren,"Controleren of een declaratie klopt, is voor verzekeraars vanaf 2014 eenvoudiger."
Als de wetgever in 2005 meldt: "Controleren of een declaratie klopt, is voor verzekeraars vanaf 2014 eenvoudiger". 9 jaar na introductie huidig zorgstelsel: wie is hier nu de "Gekke Genkie"?
Opvallend is dat de media voorbij lijkt te gaan aan de rol die de NZa zélf speelt in de mogelijke zorgfraude.
Is de zorg zelf wel zoveel duurder geworden of komt dat door een inadequaat zorg-financieringssysteem zelf? En de Politiek zwijgt.
Hasaart stelt in haar proefschrift November 2011 dat in de jaren 2006-2008 5% v/d zorg onjuist is gedeclareerd.Wat deed de politiek of NZa hiermee? In de spiegel kijken?
In 2012 was het aantal DBC’s > 86 miljoen en met een vergrootglas heeft de #NZa iets van 200 fraudegevallen gevonden?
Tja... wat spannend.

Anoniem

11 mei 2013

Helemaal eens met #1. Maar wie kan het verdragen als straks de volle waarheid boven tafel komt? Het is niet de olitiek die verwijten verdient, het is de marktwerking die au fond niet deugt en wat een stelsel heeft bedacht wat uitnodigt tot frauderen op grote schaal bij kapitaal gevoelige mensen wat specialisten nou eenmaal zijn.

De toekomst ziet er zeer somber uit nu iedereen tracht zijn baan te behouden en steeds meer artsen hun normen verleggen. Zo is er een arts geweest die een prive kliniek begon en een uitstekende operatiezuster als manusje van alles er neer zette die hem 10 lange jaren trouw diende. Totdat hij een nieuw liefje kreeg. Die vond dat ze ook wel twee haakjes kon vasthouden. De zuster werd dus ontslagen.
Tot aan de kantonrechter heeft de arts volgehouden dat hij de zuster niet kende die een godsvermogen voor hem heeft verdiend. Waar liggen de grenzen, de zuster is nu suicidaal. En de ex van de dokter zit met drie kinderen.

Er schijnt echt geen grens te zitten aan de intrinsieke slechtheid van de mens precies wat de Gereformeerden vroeger nog onderwezen. Je kan dus een stelsel bedenken wat je wil, de fraude mogelijkheden zijn onvoorstelbaar groot want de overheid kan niet naast elke arts een politie agent neer zetten maar je gaat er onderhand wel naar verlangen als premie betalende hardwerkende eerlijke niet academische burger met een CDA attitude. Ik geloof niet meer dat de zaken nog opgelost kunnen worden. Meneer Zalm predikte nog dat banken een hoog zelfreinigend vermogen zouden hebben. Hetzelfde zou vbolgens sommigen opgaan voor artsen.
Maar ik ben mateloos pessimistisch als je de individuele verhalen hoort van wat de besten in de gezondheidszorg op dit moment allemaal niet kan overkomen!
Onrecht, egoisme, ikke ikke ..het viert hoogtij in deze post-Christelijke samenleving. En de VVD heeft hier ook het voortouw in genomen!

GK Mitrasing

12 mei 2013

Kleine correctie maar nog belangrijker: was de Rekenkamer die VWS op de vingers tikte.

Top