ACTUEEL

EU wil dynamisch e-health ecosysteem

De ontwikkeling van e-health binnen Europa laat zich niet sturen aan de hand van vooropgezette blauwdrukken. In plaats daar van moeten de Europese lidstaten het onstaan bevorderen van dynamische e-health ecosystemen, waarbinnen de verschillende stakeholders hun rol optimaal kunnen vervullen.

Dat stellen de Europese ministers van Volksgezondheid in een gezamenlijke e-Health Verklaring die op 13 mei tijdens de World of Health IT (WoHIT) door de Ierse minister van Volksgezondheid Reilly is gepresenteerd.

Centraal

Met de introductie van e-health ecosystemen willen de Europese ministers ruimte geven aan de specifieke dynamiek die digitale zorg eigen is. Daarbij draait het volgens de Europese ministers om  samenwerking tussen verschillende stakeholders, zoals zorgprofessionals, IT-bedrijven en patiënten. Met name patiënten zouden binnen de e-health ecosystemen een centralere rol moeten gaan spelen.

Interoperabiliteit

Met het oog hierop wil de EU de onderlinge uitwisseling van best practices bevorderen. Ook gaat de EU zich sterk maken voor een betere coördinatie van al het aan e-health gerelateerde beleid. De e-Health Verklaring vormt een nadere politieke explicitering van het actieplan voor e-Health dat de Europese Unie in December overeen kwam. Als uitvloeisel hiervan neemt de EU stappen om de interoperabiliteit van digitale zorgsystemen te bevorderen. Ook trekt Europa de beurs om de ontwikkeling van zorg-IT te bevorderen.

Gezamenlijke markt

Europees Commissaris Kroes nam in Dublin de gelegenheid te baat om scherpe kritiek te uiten op zorgprofessionals, die volgens haar de doorontwikkeling en implementatie van e-health in de weg staan door een gebrek aan veranderingsbereidheid. Kroes laakte ook protectionistische reflexen binnen Europa, waardoor innovatie en innovatiegelden binnen landsgrenzen dreigen blijven te hangen. Volgens Kroes moet Europa juist als het om e-health als een gezamenlijke markt optreden juist om international concurrerend te kunnen zijn en alle inwoners van Europa te kunnen laten delen in de verworvenheden van e-health. “Het is niet te tolereren dat we binnen Europa IT-haves en IT-have nots hebben”, aldus Kroes.

 

6 Reacties

om een reactie achter te laten

E.Kriek

13 mei 2013

Conclusie: je zal maar een Iehels have not zijn.
God hebbe je ziel.
Sorry, maar ik heb ineens een enorme jeuk aan mijn ecosysteem.

van Zanten

14 mei 2013

Gebrek aan veranderingsbereidheid is de reden dat de zorg mijlenver achterloopt op zo ongeveer elke sector. De gewone ICT is al hopeloos door alle onkunde vanaf bestuurlijk niveau tot diep in de organisatie. Iedereen wil ook zijn eigen koninkrijkje hebben. Probeer maar eens alle data die er is te delen tussen de professionals, dat lukt al niet laat staan om ook nog de patient te betrekken.

Kroes heeft groot gelijk maar ga eerst maar eens met wat grote bezems door de bestuurskamers waar ze veelal nog met een ganzenveer schrijven. En neem gelijk de politici en ambtenaren mee die niet gehinderd worden door enige kennis van zaken.

E.Kriek

15 mei 2013

Goh. Laat ik nou in al mijn naïviteit denken dat e-health een middel is, en niet een doel.
Ik kan niet zo veel met verhalen over koninkrijkjes en ganzenveren.
Keiharde feiten, resultaten.
Dat vind ik interessant.
De zorg aantoonbaar beter maken met behulp van nieuwe technologie.
Aan oneliners in de ICT helaas geen gebrek.
Evidence!
Zullen wij het daar over hebben, van Zanten?

A Grotius

16 mei 2013

Hallo Kriek

E.Kersenbier

Hou toch op met je evidence

Sedert 1830 staat vast en hebben artsen geleerd om hun handen te wassen voor ze aan een patient zitten
In 2011 stierven nog steeds patienten omdat artsen hun hygiene maatregelen niet topassen

Veel artsen zijn autisten die die leven in een wereld van arrogantie, hierarchie en schijt aan alles
De IT kan bewijzen wat ze willen
JULLIE artsen willen en toch niet aan , oude conventionele betweters dat zijn jullie...............

E.Kriek

17 mei 2013

@A.Grotius: dank voor uw inhoudelijke commentaar!
Het helpt mij namelijk verder in mijn persoonlijke ontwikkeling.
Echter, de link tussen mijn achternaam en bier was mij tot nu toe geheel ontgaan.

Maar nu over de inhoud:

Als zoekende professional ben ik gebaat bij helderheid. Bij zekerheid.
Bij feiten.

Een enkeling die roept dat "vanaf nu de aarde plat is, omdat ik dat zeg" vind ik best vermakelijk.

Helaas, mijn opleiding staat een kritiekloze adaptatie van dit denkbeeld in de weg.

"There is a large gap between the postulated and empirically demonstrated benefits of eHealth technologies. "

Ik ga er overigens van uit dat iedereen bekend is met dit artikel:

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001363

Ik herhaal dus:
Graag evidence van de toegevoegde waarde van Iehels!
Oftewel:
Graag onderbouwing waarom u vindt dat de aarde plat is.
( Een toespeling op mijn achternaam acht ik overigens geen concrete onderbouwing, net zoals het feit dat sommige artsen niet altijd de evidence toepassen, zoals handen wassen. Andere discussie, Grotius) .

E.Kriek

18 mei 2013

Komaan Grotius!
Het begon net leuk te worden.

Ik zal nog wat leesvoer geven:

-http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/116545/kostenbesparing-ehealth-onbewezen.htm

-http://www.mednet.nl/nieuws/id6633-onderzoek-e-health-interventies-zijn-zelden-goed-onderbouwd.html

-http://www.ntvg.nl/publicatie/e-health-bij-chronische-ziekten/volledig

-http://www.ntvg.nl/publicatie/nog-weinig-bewijs-voor-effectiviteit-mobiele-e-healthinterventies/volledig

Behalve commentaar op mijn achternaam, en iets over vergeten handen te wassen, heeft u hier vast interessant inhoudelijk commentaar op!

Ik verheug mij er op.

Top