ACTUEEL

‘Dokter doet weinig aan digitale communicatie’

‘Dokter doet weinig aan digitale communicatie’

Artsen maken nog altijd weinig gebruik van digitale hulpmiddelen om te communiceren met patiënten en collega’s. Wereldwijd heeft slechts één op de tien artsen beroepshalve geregeld actief digitaal contact. Dit blijkt uit onderzoek onder 3700 artsen in acht landen van Accenture, dat het adviesbureau op 14 mei tijdens de World of Health IT (WoHIT) in Dublin presenteerde.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 10 procent van de artsen gebruik maakt van consulten en diagnostiek op afstand. Twintig procent wordt elektronisch verwittigd wanneer patiënten behandelcontacten met andere zorgaanbieders hebben. En 21 procent doet aan elektronisch voorschrijven.   

Ontkoppeling

Accenture duidt het gebrek aan elektronische interactie aan als “the digital disconnect”. Deze digitale ontkoppeling staat wat Accenture betreft haaks op het uiteindelijk doel van digitalisering, namelijk betere informatieuitwisseling. “Wat we zien is dat artsen steeds meer digitale hulpmiddelen gebruiken, maar dat de werkelijke uitwisseling van zorginformatie achterblijft”, zegt Michael Pitsch, managing director health voor Europa, Afrika en Latijns-Amerika, bij Accenture. “Veel artsen gebruiken bijvoorbeeld wel een elektronisch medisch dossier, maar vooral als administratief hulpmiddel in plaats van als onderdeel van een geïntegreerde instrument van communicatie, diagnostiek en behandeling.”      

Groei

Ondanks het bestaan van een ‘digital disconnect’  ziet Accenture het gebruik van IT-hulpmiddelen onder artsen over de hele linie toenemen. Bijna de helft van de artsen (47 procent) zegt geregeld klinische data van patiënten digitaal te raadplegen. Dit is een stijging van 42 procent ten opzichte van 2011, toen nog slechts één op de drie dokters dit deed.

Signaal

Hoewel het digitaal ontsluiten van patiënteninformatie een van de simpelste vormen van informatieuitwisseling is, spreekt Accenture van “een hoopvol signaal dat bewijst dat doctoren het nut van informatieuitwisseling inzien”.  Ook zeggen negen van de tien artsen direct of indirect, dat wil zeggen via hun ziekenhuis,  gebruik te maken van een elektronisch medisch dossier.

Foutreductie

Accenture ziet ook de verwachtingen ten aanzien van digitale zorg onder artsen toenemen. 76 Procent denkt dat het aantal medische fouten door digitalisering afneemt, een stijging van 4 procent ten opzichte van 2011. Daarnaast voorziet 74 procent betere toegang tot klinische onderzoeksdata, efficiëntere werkprocessen en scherpere behandelbeslissingen.   

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

14 mei 2013

wij van WC eend adviseren WC eend

Brom

17 mei 2013

Wat een slecht artikel. Ik weet niet welke landen het zijn, ik weet niet of er verschillen tussen de landen zijn en ik zie ook geen link naar het genoemde rapport. Jammer, een gemiste kans.

Top