ACTUEEL

‘Teveel invloed zorgverzekeraars ondermijnt zorg’

Het verwijderen van de restitutiepolis uit de basisverzekering en het aanpassen van de Zorgverzekeringswet, waar het kabinet Rutte 2 in het regeerakkoord op zinspeelt, beperkt de vrije artsenkeuze, doorkruist inventieve samenwerkingsverbanden tussen medische professionals en leidt op den duur tot aantasting van de kwaliteit van de medische opleidingen. Dat schrijft Suzanne Witjes, bestuurslid van De Jonge Orde, in Het Financieele Dagblad.

Witjes is tevens coördinator van de werkgroep jonge medische professionals die aan een visiedocument. Zij wil namens de medische professionals van de toekomst een halt toeroepen aan de toenemende marktmacht van zorgverzekeraars, schrijft Artsennet. Er dreigt volgens Witjes een te eenzijdige focus op kostenbeheersing te ontstaan door het verdwijnen van de restitutiepolis.

Negatieve gevolgen

Witjes vreest dat door de combinatie van het verwijderen van de restitutiepolis uit de basisverzekering en het aanpassen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet burgers hun keuzevrijheid wordt ontnomen en dat de invloed van zorgverzekeraars toeneemt op een onwenselijke manier. Verder vreest zij dat de plannen van het kabinet inventieve samenwerkingsverbanden in het kader van concentratie en spreiding van zorg tussen zorgverleners dwarsbomen. Ook de opleiding van medisch professionals komt voolegsn Witjes in het geding: “Toenemende concentratie van zorg op een bepaalde plek leidt concentreert automatisch ook bepaalde delen van de medisch specialistische opleidingen, waardoor ze niet overal meer beschikbaar zijn.”

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 mei 2013

Wat jammer, uit de jonge orde een zo ontzettend conservatief standpunt..........

Linda Bijl

16 mei 2013

Er is niks conservatiefs aan eigen kracht en eigen keuze in de zorg. Jonge Orde: GO GO GO!

Peter Koopman

16 mei 2013

Ook hier wordt "marktmacht" als gevaar gepresenteerd. In echte marktwerking zijn patient en hulpverlener de actoren. Pas wanneer de patient zelf inzicht heeft in de eigen kosten is er kans op marktwerking en eigen keuze voor dokter of verpleegkundige. Maar dat gaat toch gebeuren? Daarna is de zorgverzekeraar toch slechts een facilitair orgaan?

Beets

16 mei 2013

Gelukkig dat ook de jonge generatie laat zien te hechten aan keuzevrijheid. Dat is immers ons grootste goed, hoewel aan alle kanten het fundament hiervan wordt ondergraven door de politiek aan de hand van grote bedrijven, of dat nu gaat om het uitsluiten door Brussel van ongecertificeerd zaad - zelfs voor particulieren - voor voedselgewassen (lobby Monsanto) of hier om keuzevrijheid van medici (lobby verzekeraars). Peter Koopman schets hierboven de juiste verhouding tussen patient en medicus en de slechts faciliterende rol van de verzekeraars. Helaas weet ik dat zelfs in de medische wereld de rol van de zorgverzekeraars schromelijk overschat wordt. Daar ligt het begin van de oplossing, het juist inschatten door zowel de consument/patient als door de medici van de rol en de plaats van de zorgverzekeraars. Uiteindelijk is INTEGRITEIT de SLEUTEL. Integriteit van alle betrokkenen, en dan doel ik niet alleen op correct declareren, maar ook dat de patiënt de medicus niet in een moeilijke positie brengt door te vragen om een behandeling zo te omschrijven dat iets vergoed zal worden. Naarmate de integriteit toeneemt, zal de drang om te controleren ook minder worden en daarmee de collectieve kosten van die controle.

Top