ACTUEEL

'Informatievoorziening vanuit VWS moet beter'

Minister Schippers van VWS geeft onvoldoende toelichting op (financiële) mee- en tegenvallers bij het ministerie en de effecten van besparingsmaatregelen. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in het rapport dat 15 mei 2013 is verschenen bij het jaarverslag 2012 Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens de Algemene Rekenkamer ontvangt de Tweede Kamer geen actuele en eenduidige informatie over de uitgaven in de zorg. Ook geeft de minister in het Financieel Beeld Zorg nog niet voldoende toelichting op mee- en tegenvallers en de effecten van besparingsmaatregelen.

Onvoldoende zicht

Financiële tegenvallers treden volgens de Algemene Rekenkamer op doordat er vanuit VWS nog altijd niet genoeg zicht is op de risico’s die zorginstellingen lopen. Onder andere de leegstand in het vastgoed is een steeds groter probleem. Zorginstellingen ontvangen hiervoor sinds vorig jaar geen vergoeding meer en het is ook nog niet bekend welke financiële gevolgen het scheiden van wonen en zorg met zich mee brengt. Door deze maatregel zullen minder mensen in een zorginstelling komen te wonen.

Derivaten

Een andere bron van financiële risico’s bij zorginstellingen vormen de derivaten. Zorginstellingen doen dit om de gevolgen van rentestijgingen of -dalingen af te dekken. Uit de jaarrekening van een instelling valt vaak niet op te maken of een instellingen derivaten gebruikt. Hierdoor heeft het ministerie niet voldoende zicht op de financiële huishouding van een zorginstelling.

Er is volgens de Rekenkamer “blijvende aandacht nodig voor beheersing zorguitgaven.” Het ministerie van VWS heeft in 2012 het Budgettair Kader Zorg, dat op 65 miljard euro is vastgesteld, met 0,9 miljard euro overschreden. Ook kan het inkoopbeheer en subsidiebeheer nog flink verbeterd worden, als heeft bij de laatste het afgelopen jaar al veel verbetering opgetreden.

Download hier het rapport van de Algemene Rekenkamer.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top