Finance

Kabinet: geleidelijke scheiding van wonen en zorg

Het kabinet wil niet in één keer overgaan tot het volledig doorvoeren van scheiden van wonen en zorg. Vrijdag 26 juni is het kabinet akkoord gegaan met de brief waarin staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie dit bepleiten.

Diversiteit van wonen

VWS heeft laten onderzoeken op welke manier wonen en zorg financieel gescheiden kunnen worden. De mogelijkheden zijn een eenmalige stelselwijziging of een geleidelijke invoering. Het kabinet heeft besloten het huidige beleid gericht op het stimuleren van scheiden van wonen en zorg voort te zetten. Dit garandeert de diversiteit van wonen in de zorg. Volgens VWS biedt het huidige beleid voldoende stimulans op het vergroten van de keuzevrijheid voor cliënten en is het voor cliënten steeds makkelijker om wonen en zorg apart van elkaar te krijgen.

Financiële verschuivingen

De financiële verschuivingen van verplicht doorvoeren van de scheiding zijn nadelig voor zorginstellingen. Ook verliezen bepaalde cliëntengroepen daardoor een gedeelte van hun inkomen. VWS acht een stelselwijziging niet effectiever dan het huidige stimuleringsbeleid. De efficiencywinst is volgens het ministerie beperkt, terwijl de financiële consequenties groot zijn. Het stimuleringsbeleid moet echter wel intensiever worden.

In 2012 bekijken Bussemaker en Van der Laan hoe de financiële scheiding tussen wonen en zorg ervoor staat. Dan nemen zij indien nodig ook vervolgstappen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top