ACTUEEL

Zorgkosten met 3,7 procent opnieuw gestegen

Zorgkosten met 3,7 procent opnieuw gestegen

Er is het afgelopen jaar 92,7 miljard euro uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,7 procent meer dan het jaar ervoor. Per hoofd van de bevolking komen de kosten neer op 5.535 euro per persoon in 2012. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS signaleert met name een sterke groei van uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg stegen met meer dan 10 procent, net als de kosten voor de vanuit de AWBZ-gefinancierde langdurige zorg. In de jaren 2010 en 2011 namen de zorguitgaven met gemiddeld 3,2 procent per jaar toe.

Een kwart van de totale uitgaven in de zorg gaat naar ziekenhuizen en de praktijken van medisch specialisten. Deze kosten namen ook in 2012 toe, met 5,6 procent. De stijging komt volgens het CBS deels doordat met ingang van 2012 een groep dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget is overgeheveld. Aan tandheelkundige zorg is in 2012 bijna 5 procent meer uitgegeven. Hier liggen vooral hogere tarieven aan ten grondslag.

Daling uitgaven

De uitgaven aan huisartsenzorg zijn na een sterke groei in 2011 in 2012 met ruim 2 procent afgenomen. Dit komt vooral door een daling van de inschrijftarieven en de tarieven van bijzondere verrichtingen. De uitgaven aan de zogenaamde ketenzorg zijn hier niet bij inbegrepen, aldus het CBS.

Doordat per 2012 een groep dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget is overgeheveld, is in 2012 bijna 7 procent minder uitgegeven aan geneesmiddelen die verstrekt worden door openbare apotheken en drogisten

Het aandeel dat de zorguitgaven hebben binnen het bruto binnenlands product was 15,4 procent in 2012, in 2011 was het 14,8 procent. (Skipr / ANP)

6 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 mei 2013

Van 14,8% naar 15,4% van het BBP in een jaar. Dat zou eigenlijk de kop moeten zijn. Ongelooflijk. Als dit waar is dan is het failliet van het Nederlandse zorgstelsel, hiermee duidelijk.

Anoniem

16 mei 2013

Gewoon lid blijven van de EU. Komt het allemaal goed volgens de ING. Gewoon nu doorzetten met die marktwerking in de zorg. Gewoon doorgaan met de privatisering. Hoef je straks niks meer uit te geven aan de zorg omdat ie verdwenen is. Gewoon nog meer managers in de priveklinieken die de beste assistenten ontslaan die een leven lang trouw gewerkt hebben en nooit zeurden over overuren en salaris. Die de patiënt/client dat extraatje hebben gegeven wat door geen mens werd gezien, een extra kussen, een glimlach, een hand , dingen die niets kosten maar de patiënt/client het gevoel gaven welkom te zijn. Gewoon veel geld uitgeven aan cursussen die niks om het lijf hebben, kosten 800 euro pp. Gewoon merkkleding aanschaffen met je eigen kliniek logo. Gewoon reclame maken op eigentijdse manier en vergeten dat mensen communiceren op de straat en heus wel zelf weten waar je moet 'shoppen' voor gezondheid. Gewoon allemaal doen. Gewoon doen alsof de zorg van jou is en smorgens in de spiegel kijken om te weten wie God is zoals Prof. Dr. Drs. Loek Winter in een Volkskrant interview heeft gezegd. Gewoon doen. De client/patient betaalt wel. Je leeft toch maar 1 keer? Nou dan, haal eruit wat erin zit en veroorloof je geen emoties en neem je ziekenhuizen mee in je graf. U kunt het allemaal lezen op de site van Prof. Dr. Drs Winter. Veel leesplezier. Oh ja, Marlboro minister Schippers is niet van plan een ziekenhuis te redden. Zorg 2013. Wie het vatte kan die vatte het. Arm personeel dat al decennia wordt besodemieterd door graaiende specialisten/ondernemers en zelfs ziekenhuisbestuurders krijgen een burn-out. Somber beeld he? Nou de werkelijkheid is nog veel grimmiger, gaat u dat maar vragen aan de mensen die de komende maanden door wanprestatie en wanbeleid hun ontslagbrief op de deurmat zullen vinden. Woedend wordt de gewone man/vrouw die zicht begint te krijgen op het tomeloze egoisme van hen die dit land besturen, voor of achter de schermen. Maar God is rechtvaardig en vergeet niet 1 van hun misdaden. Here Jezus kom spoedig en red ons van de Boze. Geef een geest van berouw oh God. Red dit land uit de klauwen van de antichristelijke machten die heel Nederland aan het vernietigen zijn. Zelfs de zorg en het onderwijs, de toekomst van onze kinderen, worden niet meer ontzien.

Bierkens

17 mei 2013

" Een kwart van de totale zorgkosten gaan naar de ziekenhuizen en de praktijken van de medisch specialisten " Voor alle duidelijkheid, het macrobudget voor de specialisten bedraagt cica 2 miljard euro, dus circa 2% van alle kosten....

Anoniem

18 mei 2013

Het gaat om het idee dat specialisten een voorbeeldfunktie hebben. Niet de kwantiteit geldt hier maar de ambtelijke waardering en kwaliteit die de beroepsgroep wordt toegemeten. Laten we als specialist wel de hand in eigen boezem durven steken zou inzegen. Er zijn nog teveel ritte appels die elke keer maar weer in de media zich vertonen. Laat dat stoppen en zorg dat de focus van het grote publiek weer gericht wordt op onbenullig nieuw zoals wie het met wie doet. Maar hou onze stand in de luwte. Hier ligt een gevoelige taak voor elke weldenkende journalist. Misschien wil men dit nog eens inbouwen dat wij specialisten niet graag met chocoladeletters in de Telegraaf komen?

Jaspers

20 mei 2013

Net voordat ik deze nieuwsbrief las, las ik een stukje over Volkswagen, die door constante investering innovatie en standaardisatie van onderdelen en productiemethoden, de kosten en het gewicht van hun auto's al jaren laat dalen.

Hiervan kunnen we in de (ziekenhuis)zorg nog veel leren.
Niet bezuinigen op innovatie maar investeren in goedkopere en arbeidsbesparende apparatuur en doelmatige (Evidence based) technieken. En inzetten op standaardisatie van onze apparatuur en diagnose- en behandelmethoden.

Als we als zorgconsument vervolgens kostenbewuster worden en weten waar onze 5.535 euro naar toe gaat, maken we een kans de kosten te drukken.

Bruining van Klinken

23 mei 2013

Het is toch niet waar? Waar haalt men deze bedragen weg. lees en hoor net van grote fraude in de zorginstellingen en doctoren. De gewone man mag steeds meer premie betalen terwijl die goed opletten met het uitgeven van kosten voor de dokter en medicijnen. Die haast niet meer naar een dokter durven uit schaamte dat ze gebruik maken van zorg waarvan mensen met genoeg geld durven zeggen dat ervan profiteren omdat ze dommer zijn. Neem van mij aan dat mensen met minimasalaris niet zo gauw naar de dokter gaan omdat er dan gelijk een groot bedrag van hun rekening wordt afgeschreven van hun eigen bijdrage.
Laat minister Schippers en Van Rijn eens goed kijken naar weg gegooid geld in de zorg en als ze dit goed in kaart hebben weet ik zeker dat de eigen bijdrage weer naar beneden kan.Mist ze het eerlijk verdelen, natuurlijk en eerlijkheid kun je niet meer verwachten van deze regering.

Top